Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 lutego. Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
28/08/2019 - 23:50

Prace badawczo-rozwojowe. Jak wyróżnić firmę na tle konkurencji?

Z ubiegłorocznego raportu Deloitte „Central European Corporate R&D Report”, wynika że aż 79 proc. badanych polskich firm deklaruje, że przez najbliższe 3-5 lat zwiększy wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Będzie o to łatwiej na tyle, że jedna piąta firm przyznaje, że działalności B+R na razie nie prowadzi. Skąd wziąć na to pieniądze? Na pewno pomogą fundusze europejskie.
 members_of_consorzio_rfx_installing_diagnostics_equipment_the_strike_calorimeter

Choć Małopolska jest najwyżej w rankingu innowacyjności polskich województw, to na tle innych krajów Polska ma jeszcze wiele do zrobienia. W Globalnym Indeksie Innowacji Polska zajmuje 38 miejsce na 127 krajów. Dla porównania Czechy są na 24 pozycji. Kluczową kwestią dla innowacji są nakłady na badania i rozwój.

Czym są Badania (B) i rozwój (R)? To - według definicji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju -  działalność badawczo-rozwojowa służąca zmniejszaniu różnic technologicznych między regionami i tworzeniu lepszych warunków równej konkurencji. Z NCBR warto kontaktować się w sprawie wielu projektów, gdyż jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu  funduszy w ramach trzech programów operacyjnych.

Sprawdź harmonogram naboru wniosków w programie Inteligentny Rozwój

Dużą rolę w opracowywaniu europejskiej strategii wspierania innowacji odgrywa Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) z siedzibą w Budapeszcie. To niezależny organ unijny, utworzony w 2008 r. by zwiększyć zdolności innowacyjne Europy. Jego budżet ma pozwolić na finansowanie działalność istniejących i nowych wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) oraz wspierać zdolności innowacyjne 750 instytucji szkolnictwa wyższego.

Jest w czym wybierać

Kto zdecyduje się mądrze inwestować w badania i rozwój firmy, ma wiele możliwości. Obecnie dla przedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego do wyboru jest aż 11 programów wsparcia prac badawczo-rozwojowych, czyli najczęściej projektów, które obejmują badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo jedynie prace rozwojowe. Elementem projektów mogą być także prace przedwdrożeniowe.

Dla przykładu, w projekcie „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa tzw. szybka ścieżka" poziom dofinansowania: na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych dla mikro i małego przedsiębiorcy wynosi od 70 do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45 - 60 proc. kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

Wsparcie, w ramach programów B+R obejmuje również inne obszary działalności przedsiębiorstwa - przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

O to ubiegać się mogą małopolskie przedsiębiorstwa (zwłaszcza mikro-, małe i średnie), konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu w programie „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”. Czas na składanie wniosków mają do 24 października tego roku, można się starać o kwoty od 100 tys. zł do 25 milionów.

Do końca września jest też jeszcze czas na podjęcie decyzji w sprawie ubiegania się o "Bon na innowacje". Na czym ów program polega? Dzięki niemu  można sfinansować zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego. 

"Bon na innowacje" może być duży lub mały. Duży pozwala uzyskać dofinansowanie na usługę, której koszty sięgają 200 tys. zł. Mały bon to wsparcie dla projektów o wartości do 50 tys. zł. Dofinansowanie pokrywa do 85 proc. poniesionych wydatków, zakwalifikowanych do wsparcia. 

Należy przy tym na początku uważnie przyjrzeć się szczegółom konkretnego konkursu, ponieważ wiele z nich dotyczy precyzyjnie określonych obszarów. Na przykład dofinansowanie może być przeznaczone na wdrożenie innowacji służących zaspokojeniu potrzeb jedynie pewnych grup, np. osób z ograniczeniami ruchowymi.

Masz pytania?

Aby otrzymać dodatkowe informacje, skontaktuj się ze specjalistami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Działają w pięciu miastach naszego regionu Krakowie, Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu. 

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: [email protected]
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: [email protected]
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: [email protected]
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: [email protected]
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: [email protected]

([email protected]) Photo: EFDA

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020Dziękujemy za przesłanie błędu