Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 23 stycznia. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
26/11/2018 - 21:40

Centra Aktywnego Wypoczynku (CAW) Fundacji Sądeckiej

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego regionu - geograficznych i krajobrazowych - poprzez stworzenie warunków do dalszego rozwoju sektora turystyki, a poprzez to zdynamizowanie rozwoju społecznego i gospodarczego całego województwa.

Dzięki realizacji projektu Małopolska winna stać się wiodącym regionem w zakresie zarówno zestandaryzowanej oferty tras biegowo-rowerowych wykorzystujących innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wspomagające treningi, jak również województwem szczycącym się największą liczbą imprez biegowych i rowerowych w skali kraju.

W konsekwencji działania związane z budową CAW, jako zestandaryzowanej ofert biegowo-rowerowej, winny przyczynić się do podwyższenia jakości i komfortu życia mieszkańców Małopolski dzięki uzyskaniu dostępu do atrakcyjnej infrastruktury służącej poprawie zdrowia i kondycji. Zaś w skali regionu powinny stać się jednym z czynników rozwoju społ.-ekonomicznego, kreującym istotną część lokalnego (i w konsekwencji regionalnego) PKB w sferze usług okołoturystycznych i rekreacyjnych oraz generujących zatrudnienie w tym sektorze.

W wymiarze lokalnym realizacja projektu przyczyni się do:

 • -wzrostu zainteresowania poszczególnymi miejscowościami zaangażowanymi w realizację projektu;
 • -tworzenia warunków rozwoju gosp. i lokowania się nowych inwestycji związanych z funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi;
 • -znaczącym podniesieniem jakości życia miejscowej ludności zarówno poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców, jak i poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy oraz możliwości samozatrudnienia.
 • - zrównoważonego dostępu do walorów oraz produktów turystycznych Małopolski;
 • - utrwalenia postrzegania Małopolski, jako regionu o rozbudowanej ofercie turystyczno-rekreacyjnej – zarówno w zakresie infrastrukturalnym, jak i organizacyjnym, który potrafi w sposób nowoczesny i innowacyjny wykorzystywać swoje walory dla budowania nowoczesnych produktów rekreacyjnych służących zarówno podwyższeniu komfortu swoich mieszkańców, jak i ściągnięcia osób spoza regionu.

Istotą projektu jest stworzenie sieciowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej służącej w równej mierze mieszkańcom obszaru, na którym projekt jest realizowany, jak i przyciągnięciu do miejscowości, w których ona powstaje, biegaczy i turystów, którzy korzystając z przygotowanej infrastruktury będą także (w dużej części) korzystać z

lokalnych zasobów (miejsc noclegowych, gastronomi, szeregu innych pomniejszych usług).

Centrum Aktywnego Wypoczynku (CAW) obejmuje budowę systemowego projektu, w ramach którego zostaną zbudowane trasy biegowo-rowerowe w Subregionie Sądeckim, w

następujących gminach:

 • *Bobowa: 1 trasa biegowa o długości 2,523 km
 • *Łącko: 1 trasa biegowo – rowerowa o długości 4,517 km oraz Odbudowa kładki pieszo-rowerowej na potoku Czarna Woda w m. Łącko
 • *Stary Sącz: 3 trasy turystyczne o łącznej długości 5,452 km:
  - trasa biegowo – rowerowa nr I o długości 2139mb - po trasie istniejących dróg leśnych, która na części trasy tj. w km 1+100-1+580, służy także do celów obsługi lasu komunalnego m.in. do wywozu drewna itp.,
  - trasa biegowo-rowerowa nr II na długości 3037mb, która także na odcinku km 0+930 – 1+232 oraz na odcinku 2+009-3+037 pokrywa się z drogą do obsługi lasu.
  - trasa biegowo-rowerowa nr III o długości 276mb, w km 0+134-0+407, stanowiąca dobieg i dojazd do zasadniczych tras biegowo-rowerowych nr I i II oraz szczytu Góry Parkowej, gdzie znajduje się plac rekreacyjny, plac postojowy i platforma widokowa.
 • *Nowy Sącz: 1 trasa biegowo-rowerowa o długości 5,009 km, w tym zmodernizowany odcinek na długości 1,444 km.
 • *Chełmiec: 1 trasa turystyczna po wale przeciwpowodziowym w miejscowości Świniarsko o długości 1,514 km.

W sumie powstanie 16,900 km liniowych tras turystycznych połączonych wspólna marką Centra Aktywnego Wypoczynku i połączonych z siecią tras w Województwie Małopolskim.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01-08-2017
Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01-08-2017
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31-12-2018Dziękujemy za przesłanie błędu