Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 24 listopada. Imieniny: Emmy, Flory, Romana
08/02/2020 - 03:15

Maciej Zaremba. Kandydat na Sądeczanina Roku 2019. Głosujesz?

Jego całe życie od zawsze związane jest turystyką. Znają go w Nowym Sączu wszyscy, którzy chodzą po górach. Od końca lat sześćdziesiątych jest związany z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim. Pracował też w biurach turystycznych, najpierw w „Gromadzie”, następnie w „Popradzie” i wreszcie prowadził własne biuro „Pieniny”. Przez całe dorosłe życie działał i działa nadal społecznie.

Jest znanym w Nowym Sączu działaczem społecznym, turystycznym i sportowym. Od 1968 roku działał w PTTK, między innymi jako wiceprezes Koła Grodzkiego. W 1990 roku reaktywował w Nowym Sączu Oddział „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, zlikwidowany przez władze komunistyczne w 1950 roku.

W latach 1990-2004, przez pięć kadencji, pełnił funkcję prezesa oddziału, a w 2004 roku przyznano mu Godność Honorowego Prezesa Oddziału. Działał też we władzach krajowych Towarzystwa i w latach 1992-2004, przez trzy kadencje, był wiceprezesem Zarządu Głównego PTT. W 2004 roku otrzymał tytuł Członka Honorowego PTT. Przez Zarząd Główny PTT był zgłoszony do Rady ds. Turystyki przy Premierze RP.

Był współzałożycielem Nowosądeckiej Organizacji Turystycznej, której był sekretarzem oraz Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Jest także wybitnym działaczem sportowym, głównie w TKKF, gdzie działa od 1976 roku, kiedy to założył Ognisko TKKF „Poprad”. Następnie pełnił w Towarzystwie wiele ważnych funkcji w strukturach wojewódzkich, najpierw w Nowym Sączu, a następnie w Krakowie. Był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych.

Maciej Zaremba zorganizował ponad tysiąc imprez turystycznych dla członków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i mieszkańców Nowego Sącza. Jako przewodnik prowadził społecznie ponad 300 wycieczek, najpierw w PTTK, a następnie w PTT, w tym kilkadziesiąt dla Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także dla Środowiskowego Hufca Pracy oraz Domu Dziecka. Wśród grup, które prowadził, jako przewodnik, propagował walory turystyczne Ziemi Sądeckiej, jej tradycje i zabytki. W 2017 roku wygrał plebiscyt organizowany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie na Przewodnika Roku, a w 2019 roku został wybrany Przewodnikiem XX-lecia.

W 2013 roku otrzymał „Sądecki Laur Turystyczny” w kategorii Osobowość Turystyczna Roku. Doprowadzi do reaktywowania Górskiej Odznaki Turystycznej PTT był autorem założeń do regulaminu tej odznaki. Jako prezes oddziału, doprowadził także do wyznakowaniu Nowosądeckich Szlaków Spacerowych, zorganizował dwa kursy przewodnickie. Opracował i wydał skrypt szkoleniowy dotyczący metodyki prowadzenia wycieczek.

Marszałek Województwa powołał go w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Beskidzkich i Komisji dla Pilotów Wycieczek, gdzie był autorem pytań egzaminacyjnych. Założył przy Oddziale „Beskid” PTT bibliotekę górską, które liczy obecnie ponad 7000 pozycji. Osobiście przekazał do biblioteki ponad 800 własnych książek. Jako prezes założył w PTT Sekcję Narciarską i Sekcję Wysokogórską.  Jest instruktorem przewodnictwa oraz posiada uprawnieni taternickie. Jest autorem ponad 100 prac, głównie z zakresu historii regionu i historii turystyki opublikowanych m.in. w „Roczniku Sądeckim”, roczniku „Pamiętnik PTT”, „Almanachu Sądeckim”, miesięczniku „Sądeczanin” oraz w sądeckich pismach regionalnych. Zredagował i samodzielnie wydał 66 numerów pisma „Beskid”.

Był także działaczem niepodległościowym inwigilowanym przez komunistyczna służbę bezpieczeństwa do 1976 roku. W 1980 roku założył Komisję Solidarności przy Przedsiębiorstwie Turystycznym „Poprad” i był jej przewodniczącym. Do zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przekazał ponad 300 nielegalnych wydawnictw.

Zobacz również materiał filmowy. Obejrzyj: Głosuj na Macieja Zarembę. Turysta, łazik górski, przewodnik

Za działalność społeczną wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, i.in. Krzyżem Kawalerskim, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Małopolski, Złotą Tarcza Herbową Nowego Sącza, Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Turystyki i Sportu, Złotym Jabłkiem Sądeckim i wieloma innymi.

Maciej Zaremba – SMS o treści SR.13 pod numer 7168 (koszt 1,23 zł brutto) lub ZAGŁOSUJ ONLINE lub wydrukuj i wypełnij KUPON

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA WSZYSTKIE TRZY SPOSOBY

Kliknij i zobacz listę wszystkich kandydatów do tytułu Sądeczanin Roku 2019.Dziękujemy za przesłanie błędu