Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 20 stycznia. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
01/06/2021 - 15:00

Czytelnicy wybrali! ZBIGNIEW KONIECZEK Sądeczaninem Roku 2020!

Już wszystko jasne. Wiemy, kto wygrał plebiscyt i zdobył największą liczbę głosów. To Zbigniew Konieczek, prezes zarządu NEWAG S.A. i Honorowy Obywatel Nowego Sącza. Serdecznie gratulujemy!

W tegorocznej Edycji Plebiscytu Sądeczanin Roku oddano łącznie rekordową liczbę 28.292 głosów, w tym 19.293 kupony, 6.601 SMSów oraz 2.398 głosów oddanych elektronicznie.

Zbigniew Konieczek, prezes zarządu firmy Newag zwyciężył łączną liczbą głosów 10 707 i tym samym otrzymał tytuł zaszczytny tytuł Sądeczanina Roku 2020. Serdecznie gratulujemy wszystkim osiemnastu nominowanym.

Z sądecką firmą Newag związany jest od ponad trzydziestu lat. Karierę zawodową rozpoczynał jeszcze w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego na stanowisku mechanika pojazdów spalinowych. W latach osiemdziesiątych pracował jako mistrz produkcji na wydziale napraw lokomotyw spalinowych, potem w drogiej połowie lat dziewięćdziesiątych jako specjalista ds. marketingu. W 1998 roku na trzy lata opuścił firmę, żeby zarządzać gorlicką spółką Kuźnia Glinik. W czerwcu 2001 roku powrócił do Nowego Sącza i objął stanowisko prezesa zarządu Newagu.

Zbigniew Konieczek, który otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Nowego Sącza to ambasador Sądecczyzny na cały kraj. Nowoczesne pociągi Newagu przewożą pasażerów w całej Polsce, a marka jest mocną i solidną wizytówką regionu.

Rok 2020, pomimo niespodziewanych trudności spowodowanych pandemią koronawirusa, był dla firmy pomyślny. Dzięki sprawnemu zarządzaniu, które pozwoliło na utrzymanie ciągłości produkcji, także dzięki dbałości o bezpieczeństwo załogi, zrealizowane zostały wszystkie zamierzone cele. Realizacja zawartych kontraktów została wykonana zgodnie z ustalonym harmonogramem, a nowe, zawarte w czasie pandemii z Szybką Koleją Miejską w Warszawie, i Kolejami Dolnośląskimi, dają spokojną perspektywę pracy na najbliższe lata.

W okresie pandemii spółka jako pierwsza w regionie zapewniła wszystkim pracownikom, z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, możliwość wykonania nieodpłatnych testów. Część załogi, w miarę możliwości, podjęła pracę zdalną. Ta troska o załogę została doceniona w rankingu tygodnika „Wprost” dla najlepszych pracodawców, w którym Newag zajął 17. Miejsce w Polsce.

W trosce o lokalną społeczność we wczesnej fazie pandemii prezes Newagu przekazał miastu 500 testów służących do wykrycia obecności COVID-19. Dodatkowo miejski Szpital w Nowym Sączu otrzymał środki ochrony osobistej, takie jak: maseczki, przyłbice, kombinezony oraz środki odkażające. Firma Newag ufundowała również ultranowoczesny sprzęt służący do chirurgii laparoskopowej.

Rozwój pandemii spowodował konieczność nauki zdalnej. Zbigniew Konieczek przekazał zestawy komputerowe najbardziej potrzebującym rodzinom. Należy też wspomnieć o filantropijnej działalności Zbigniewa Konieczka. Dzięki niemu zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć charytatywnych, takich jam między innymi mikołajki dla dzieci czy wakacyjny wypoczynek.  

Na szczególne wyróżnienie zasługują warsztaty matematyczne realizowane przez profesor Edytę Gruszczyk-Kolczyńską we współpracy z Newagiem oraz sądeckim urzędem miasta. Zainteresowane przedszkola i szkoły z Sądecczyzny biorą udział w innowacyjnych zajęciach mających rozwijać umiejętności i zainteresowania dzieci. To także wsparcie kadry nauczycielskiej w procesie kształcenia. Prezes Zbigniew Konieczek angażuje się również we wsparcie uzdolnionej młodzieży, studentów oraz osób osiągających sukcesy w sporcie.

W dbałości o środowisko naturalne Sądecczyzny, a także z uwagi na konieczność ograniczenia smogu w Kotlinie Sądeckiej Newag zdecydował się na wygaszenie przyzakładowej kotłowni, ograniczając w ten sposób emisję kilkudziesięciu szkodliwych ton pyłów oraz gazów do atmosfery. Ponadto rozpoczęto inwestycję w zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych, by móc wykorzystywać odnawialne źródła energii. Inwestycje dotyczą również modernizacji parku maszynowego oraz termomodernizacji budynków.

W styczniu ubiegłego Newag został zaproszony do udziału w Polskiej Wystawie Gospodarczej organizowanej z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, jako wyraz uznania dla dorobku najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz ich wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Wśród zaprezentowanych blisko 70 firm, swoje stoisko miała również firma Newag, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku.

Także rok temu z inicjatywy Zbigniewa Konieczka na terenie spółki powstał tor testowy dla pojazdów kolejowych. To pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce. Dzięki swojej szczególnej specyfikacji infrastruktura toru pozwala na testowanie pojazdów szynowych przeznaczonych dla różnych systemów zasilania.

W 2020 roku sądecka spółka rozpoczęła proces homologacji dwusystemowej lokomotywy Dragon 2, którego planowane ukończenie na 2021 rok pozwoli na rozszerzenie portfolio Newagu o pojazdy multisystemowe. Newag jako pierwszy polski producent zrealizował kontrakt na dostawę pojazdów hybrydowych, które oprócz napędu elektrycznego mają też napęd spalinowy, co pozwala na przejazd po odcinkach pozbawionych sieci trakcyjnej.Dziękujemy za przesłanie błędu