Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 26 lutego. Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
15/05/2022 - 12:35

Bronek z Obidzy i monografia o kulturze Górali Nadpopradzkich z Nagrodą Kumora

Bronisław Kozieński (Bronek z Obidzy), poeta, wywodzący się z niewielkiej miejscowości w gminie Łącko oraz monografia „Kultura Ludowa Górali Nadpopradzkich” ( od Piwnicznej i Ryta) pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Joanny Hołdy, zostali laureatami tegorocznej Nagrody im. ks. prof. Bolesława Kumora. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu literackiego, organizowanego od dziesięciu lat przez Społeczno – Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” i Fundację Sądecką, nastąpiło podczas dzisiejszej gali, która odbyła się w Wyższej Szkole Biznesu-NLU w Nowym Sączu.

Ogromną aulę, w której odbywała się uroczysta gala tegorocznego, jubileuszowego  X konkursu o Nagrodę im. ks. Bolesława Kumora zapełnili goście i organizatorzy, między innymi Mariola Berdychowska, pomysłodawczyni i przewodnicząca konkursowej kapituły, a także nominowani do tej zaszczytnej literackiej nagrody. Galę konkursu im. ks. prof. Bolesława Kumora prowadzili: Monika Fikiel Szkarłat i Jarosław Baziak, prezes SKT „Sądeczanin”.

Nieodłączną częścią uroczystej gali jest multimedialna prezentacja kandydatów  zgłoszonych do konkursu. Nie inaczej było w tym roku. Uroczystą galę rozpoczęła prezentacja wszystkich tegorocznych kandydatów w kategorii „Sądecki Autor”.

Protokół posiedzenia kapituły konkursu przedstawiła jej przewodnicząca Mariola Berdychowska, pomysłodawczyni konkursu. - Organizatorzy przez kilka miesięcy z wielką pasją przygotowywali się do dzisiejszego wydarzenia. Jak zawsze dzisiejsza uroczysta gala była ukłonem przede wszystkim w stronę autorów., jak i wyjątkowych publikacji książkowych. 

-. Ta gala, podobnie zresztą jak poprzednie jest wyrazem wdzięczności dla tych, którzy piszą, tworzą. Chciałabym też podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy się tutaj spotkać – mówiła Mariola Berdychowska, przewodnicząca kapituły.

Przypomnijmy, że w tym roku w regulaminowym czasie do X Konkursu Literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora zostało zgłoszonych 12 autorów w kategorii „Sądecki Autor” oraz 30 tytuły książkowe w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”. Pod głosowanie Czytelników poddanych zostało 12 autorów i 30 książek.

Werdyktem obradującej wczoraj kapituły w kategorii „Sądecki Autor”  tytuł w kategorii „Sądeczanina Roku” otrzymał . Tegorocznego Laureata ogłosiła Mariola Berdychowska.

- Chciałabym podziękować państwu za przybycie – mówiła pomysłodawczyni konkursu. – Chcę ten wieczór dedykować wszystkim autorom oraz publikacjom.

Tegoroczna Nagroda im. ks. prof. B. Kumora w kategorii „Sądecki Autor” powędrowała do poety Bronka z Obidzy (Kozieńskiego)

Laudację na cześć laureata wygłosił Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. Kapituła nie miała wątpliwości w tym roku, aby przyznać nagrodę temu poecie w kategorii „Sądecki Autor”.

Tegoroczna laureat konkursu w kategorii „Sądecki Autor” był totalnie zaskoczony, ale bardzo szczęśliwy. Odebrał on dyplom, statuetkę przedstawiającą patrona konkursu i nagrodę pieniężną –  czek opiewający na kwotę 5 tysięcy złotych. Do Bronka z Obidzy trafiła także nagroda Czytelników „Sądeczanina” dla „Sadeckiego Autora”.

- Jestem Bronek z Obidzy – mówił tegoroczny laureat. – Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia. Dzięki tej statuetce jestem już z Bronek z Sącza.

Po ogłoszeniu laureata w kategorii: Sądecki Autor” przyszła kolej na przedstawienie nominowane publikacje książkowe i ogłoszenie laureata w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”. W tym roku nominowane zostały 30 książek. I tutaj też była prezentacja multimedialna.

Mariola Berdychowska ogłosiła laureata w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”. To wspaniała monografia „Kultura Ludowa Górali Nadpopradzkich” (od Piwnicznej i Rytra) pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Joanny Hołdy. Katarzyna Ceklarz odebrała nagrodę i symboliczny czek na kwotę 5 tys. złotych.

Laudację o tej wyjątkowej publikacji wygłosił Witold Kaliński.

Katarzyna Ceklarz też nie ukrywała zaskoczenia, ale radości. Mówiła, że reprezentuje kilkunastu autorów, którzy pracowali nad tym, by ta publikacja ukazała się. Dziękowała wydawcy

- Chciałbym tez podziękować naszym informatorom, bo nasza książka powstawała w trudnym czasie – mówiła Katarzyna Ceklarz. – Rozpoczęliśmy pracę w 2019 roku, a wkrótce wybuchła pandemia. Odebrała nam to, co etnograf ceni najbardziej. Kontakt z ludźmi.  Chciałabym też podziękować również czytelnikom.

Nagrodą Czytelników w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” została wyróżniona publikacja ”Zioła w kuchni górali gorczańskich” wydanej przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej.

[email protected], fot. IM. Adrian Maraś.

Dziękujemy za przesłanie błędu