Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 24 czerwca. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
24/12/2023 - 15:00

Rok pracowali nad tym, żeby się u nas rozprawić ze smogiem. Co im z tego wyszło?

Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o aktualizacji tzw. programu ochrony powietrza, który jest dokumentem mówiącym o działaniach na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w Małopolsce. Warto zauważyć, że w Małopolsce wymienionych zostało już ponad 76 tysięcy starych kotłów węglowych, przeprowadzane są również kontrole spalania odpadów oraz przestrzegania wymagań uchwał antysmogowych. W ramach wsparcia działań na poziomie regionalnym i lokalnym zorganizowano już szkolenia i warsztaty dla osób odpowiedzialnych w gminach za realizację programu ochrony powietrza, stworzono także listę niskoemisyjnych urządzeń na paliwa stałe spełniających wymagania programu oraz bazę wiedzy o efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii.

  • Wojewódzki program ochrony jest dokumentem mówiącym o działaniach na rzecz poprawy stanu jakości powietrza, takich jak m. in. wprowadzenie ograniczeń urządzeń grzewczych na paliwa stałe, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, ograniczenie emisji z transportu i emisji przemysłowej, edukacja ekologiczna mieszkańców czy ochrona terenów zielonych.
  • Jak podkreślono, przygotowanie dokumentu zajęło ponad rok, przeprowadzono również konsultacje społeczne. Województwo zapewniło gminom środki m.in. z funduszy europejskich dla Małopolski na realizację wybranych działań, przewidziano wsparcie działań z zakresu zrównoważonego transportu, funkcjonowania straży gminnych oraz działalności doradców.
  • Dzięki działaniom w ramach programu mieszkańcy Małopolski otrzymali wsparcie finansowe w wymianie starych źródeł ciepła, doradztwo i ułatwiony dostęp do instrumentów finansowych. Jak stwierdził wicemarszałek Józef Gawron, modernizacja  źródeł ciepła jest w Małopolsce niezwykle potrzebna, a świadomość tej potrzeby dociera do coraz większej liczby mieszkańców

Sejmik Województwa Małopolskiego 20 listopada zdecydował o aktualizacji  tzw. programu ochrony powietrza. Wojewódzki program ochrony jest dokumentem mówiącym o działaniach na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w Małopolsce, takich jak m. in. wprowadzenie ograniczeń urządzeń grzewczych na paliwa stałe, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, ograniczenie emisji z transportu i emisji przemysłowej, edukacja ekologiczna mieszkańców czy ochrona terenów zielonych. Jednym z najważniejszych działań w ramach programu do tej pory było przyjęcie tzw. uchwał antysmogowych, które zobowiązują mieszkańców do wymiany starych kotłów węglowych. Warto zauważyć, że w Małopolsce wymienionych zostało już ponad 76 tysięcy starych kotłów węglowych, przeprowadzane są również kontrole spalania odpadów oraz przestrzegania wymagań uchwał antysmogowych. W ramach programu w 62 gminach w Małopolsce powstała sieć doradców, których zadaniem jest wsparcie mieszkańców i władz gmin we wdrażaniu działań antysmogowych, udzielają oni pomocy mieszkańcom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, wyborze źródeł ogrzewania i przestrzegania przepisów uchwał.

Jak podkreślono, przygotowanie dokumentu zajęło ponad rok, przeprowadzono również konsultacje społeczne. Województwo zapewniło gminom środki m.in. z funduszy europejskich dla Małopolski na realizację wybranych działań, przewidziano wsparcie działań z zakresu zrównoważonego transportu, funkcjonowania straży gminnych oraz działalności doradców, jak również dostęp do szkoleń i konferencji ułatwiających im wdrażanie zadań określonych w programie. W ramach wsparcia działań na poziomie regionalnym i lokalnym zorganizowano już szkolenia i warsztaty dla osób odpowiedzialnych w gminach za realizację programu ochrony powietrza, stworzono także listę niskoemisyjnych urządzeń na paliwa stałe spełniających wymagania programu, bazę wiedzy o efektywności i odnawialnych źródłach energii, kalkulator emisji i kosztów ogrzewania oraz komunikaty o wprowadzanych stopniach zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Należy podkreślić, że zwrócono uwagę na konieczność ochrony przedszkoli, szkół czy szpitali poprzez nasadzenie zieleni izolującej od zanieczyszczenia powietrza na terenie wokół tych obiektów. W każdej gminie powinni funkcjonować doradcy, specjaliści w dziedzinie ochrony środowiska, aby podnosić świadomość mieszkańców na temat ochrony powietrza oraz wspierać działania proekologiczne.

Dzięki działaniom w ramach programu mieszkańcy Małopolski otrzymali wsparcie finansowe w wymianie starych źródeł ciepła, doradztwo i ułatwiony dostęp do instrumentów finansowych. Jak stwierdził wicemarszałek Józef Gawron, modernizacja  źródeł ciepła jest w Małopolsce niezwykle potrzebna, a świadomość tej potrzeby dociera do coraz większej liczby mieszkańców, bo to ostatecznie decydują się na bardziej efektywne urządzenia grzewcze. (ISW Karol Piszczek)Dziękujemy za przesłanie błędu