Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 23 czerwca. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
11/02/2015 - 10:10

Co myślą o sądzeniu nieletniego patrioty?

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwracam się do wszystkich kandydatów do urzędu Prezydenta RP z prośbą o zabranie głosu w bulwersującej środowiska patriotyczne Małopolski i Śląska sprawie, jaką jest wszczęcie przez Sąd Rodzinny w Nowym Sączu postępowania karnego przeciwko 16-letniemu uczniowi szkoły średniej, który 27 września 2014 roku brał udział w demonstracji i oblaniu czerwoną farbą nie istniejącego już pomnika Armii Czerwonej przy Alei Wolności w tym mieście.

Nie negując faktu stanowiącego podstawę aktu oskarżenia chcę mocno podkreślić, że domaganie się usunięcia z polskiej przestrzeni publicznej symboli zniewolenia naszego kraju przez Związek Sowiecki jest działalnością zgodną z racją stanu niepodległej Rzeczypospolitej.

Warto przypomnieć, że 5 listopada ubiegłego roku władze samorządowe Nowego Sącza zdjęły z monumentu tablicę i sowieckie symbole, potwierdzając w ten sposób słuszność protestów, jakie regularnie odbywały się w tym miejscu oraz wykonując wreszcie uchwałę Rady Miasta z lutego 1992 roku.

W tej sytuacji sądzenie nieletniego uczestnika patriotycznej manifestacji wydaje się zdecydowanie przesadną formą dbałości o praworządność w Polsce.

Za trzy miesiące będziemy wybierać Prezydenta RP i dlatego chciałbym poznać opinię w tej sprawie każdego z kandydatów do najwyższego urzędu w kraju. Obowiązkiem głowy państwa jest bowiem dbać o narodowe imponderabilia, a to wymaga niekiedy obrony obywatelskiej aktywności, która z jednej strony w niewielkim stopniu i ze znikomą szkodliwością społeczną narusza literę prawa, z drugiej stanowi zaś wyraz wielkiej troski o żywotne interesy Rzeczypospolitej.

Jerzy Bukowski

**
Jerzy Bukowski, dr filozofii, autor "Zarysu filozofii spotkania", piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju.