Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 czerwca. Imieniny: Christy, Helgi, Karola
24/05/2023 - 15:40

W drodze z Maryją

To co wyróżnia książkę "W drodze z Maryją" spośród ogromnej liczby publikacji związanych z Matką Pana Jezusa, to głębokie i odważne wnioski płynące z wieloletniej analizy biblijnej. Publikacja jest owocem osobistej drogi Sri w odkrywaniu Maryi poprzez Biblię – od zwiastowania w Nazarecie do cierpienia u stóp krzyża. Autor zwraca uwagę czytelnika na detale, które mogą umknąć przy codziennej lekturze Ewangelii.

III fragment: „Pan z Tobą!” (Łk 1,28)

Jako trzeci wątek rozważmy zapewnienie anioła „Pan z Tobą” (Łk 1,28). Na stronach Biblii w ten sposób po­zdrawiani byli mężczyźni i kobiety, których Bóg powołał do wyjątkowych zadań – ich skutki miały dotyczyć całego Izraela. To wymagało wielkoduszności, poświęcenia oraz całkowitego zaufania. To dlatego otrzymywali zapewnie­nie, że nie będą musieli samotnie stawić czoła próbom – będzie z nimi Bóg, ich przewodnik, osłona i pokrzepienie. Tym zapewnieniem pozdrawiani są jedni z największych przywódców Izraela. Gdy na przykład Bóg objawia się Ja­kubowi i potwierdza błogosławieństwo przymierza, mówi: „Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję” (Rdz 28,15).

Podobnie, gdy Bóg objawia się Mojżeszowi w płoną­cym krzewie i wzywa go, by wyprowadził lud z Egiptu, mówi: „Ja będę z Tobą” (Wj 3,12). A Jozue, gdy prowadzi lud do walki w Ziemi Obiecanej, słyszy: „Będę z tobą” (Joz 1,5).

Gdy Pan wzywa Gideona do obrony ludu przed na­jazdem obcych, przemawia tymi słowami: „Ja będę z tobą” (Sdz 6,12). Kiedy Bóg stawia Dawida na czele wiecznego królestwa, przypomina, że był i jest mu wierny: „I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś” (2 Sm 7,9). A gdy Pan powołuje Jeremiasza, aby został prorokiem narodów, obie­cuje: „Jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1,8).

Od Mojżesza do Jeremiasza schemat jest następujący: słowa „Pan z Tobą” znamionują wezwanie do wielkiego za­dania, które będzie wymagające i trudne. A od powodzenia powierzonej misji w dużym stopniu zależeć będzie przy­szłość Izraela. Jak wyjaśnia jeden z badaczy:

We wszystkich tekstach, w których znajdujemy te słowa, staw­ką jest los Izraela. Osoba, ku której są skierowane, ma przed sobą niezwykłe powołanie, w jej rękach złożona zostaje histo­ryczna misja. Religijne losy Izraela (a więc i świata) zależą od odpowiedzi na to wezwanie.

Bóg zapewnia osobę, którą powołuje, że nie zostawi jej samej – będzie jej towarzyszył, pomagając osiągnąć to, czego nie osiągnęłaby w pojedynkę.

Postaw się w tej sytuacji i pomyśl, co te słowa mogły oznaczać dla Maryi. Anielskie powitanie „Pan z Tobą” zna­mionuje, że będzie poproszona o coś wielkiego. I tak się dzieje: Maryja może być włączona w poczet żydowskich bohaterów, takich jak Mojżesz, Jozue, Dawid i Jeremiasz – ludzi, którzy cierpieli, poświęcali się i radykalnie odda­wali się Bogu. Maryja ma przed sobą onieśmielającą misję, która będzie niezwykle trudna – przyszłość narodu Bożego zależeć będzie od tego, co odpowie.

Nic więc dziwnego, że – jak czytamy – Maryja „zmie­szała się”, słysząc te słowa. Zauważmy, że zgodnie z Ewan­gelią według św. Łukasza Maryja była poruszona nie tyle pojawieniem się anioła, ile jego słowami: „Ona zmiesza­ła się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie” (Łk 1,29; podkreśl. E.S.). Inaczej u Za­chariasza – był zaniepokojony i wystraszony samym obja­wieniem się anioła w świątyni (Łk 1,12). Maryja, przeciw­nie, zafrasowana słowami anioła, rozważała ich znaczenie i wagę. Tak jak Mojżesz czy Gideon, Maryja być może za­stanawiała się, co będzie obejmować Jej posłannictwo i czy mu sprosta.

Edward Sri „W drodze z Maryją”, tłumaczenie Paulina Chołda, wydawnictwo W drodze, 2019
Dziękujemy wydawnictwu W drodze za udostępnienie wybranych fragmentówDziękujemy za przesłanie błędu