Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 czerwca. Imieniny: Christy, Helgi, Karola
23/05/2023 - 15:30

Maryja nazwana jest „pełną łaski”, co wskazuje na charakter Jej misji

To co wyróżnia książkę "W drodze z Maryją" spośród ogromnej liczby publikacji związanych z Matką Pana Jezusa, to głębokie i odważne wnioski płynące z wieloletniej analizy biblijnej. Publikacja jest owocem osobistej drogi Sri w odkrywaniu Maryi poprzez Biblię – od zwiastowania w Nazarecie do cierpienia u stóp krzyża. Autor zwraca uwagę czytelnika na detale, które mogą umknąć przy codziennej lekturze Ewangelii.

„Pełna łaski”

W pozdrowieniu anielskim wyjątkowy jest także spo­sób, w jaki Gabriel zwraca się do Maryi. Anioł nie używa jej imienia – nie mówi: „Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski”, ale „Bądź pozdrowiona, pełna łaski." Jak wskazywało wielu biblistów, to tak, jak gdyby Ma­ryja otrzymywała nowe imię: „Pełna łaski”. W kontekście biblijnym ma to doniosłe znaczenie, nie jest to bowiem je­dynie przydomek. Gdy w Biblii Bóg daje komuś nowe imię, odsłania istotę tej osoby oraz misji, do której jest wezwana. Abramowi zostaje nadane imię Abraham („ojciec wielu narodów”), ponieważ jest on wezwany, by stać się wielkim patriarchą Izraela (Rdz 17). Podobnie Jezus zmienia imię apostoła Szymona na Piotr, „skała”, gdyż na skale Chrystus zbuduje swój Kościół (Mt 16).

Maryja nazwana jest „pełną łaski”, co wskazuje na charakter Jej misji. Jak pisał Jan Paweł II, „pełna łaski” jest „imieniem, jakie Maryja ma w oczach Boga”. I dalej:

W rozumieniu semickim imię, nazwa, wyraża istotę osoby czy rzeczy, do której się odnosi. „Pełna łaski” oznacza zatem naj­głębszy wymiar osobowości młodej kobiety z Nazaretu: spo­witej łaską, wyróżnionej przez Boga tak bardzo, iż może być w ten sposób oddana Jej istota.

Nowe imię nadane Maryi sugeruje, że zostaje wy­różniona dla specjalnego celu w Bożym planie zbawie­nia. Jakie jest znaczenie tego wyjątkowego imienia? Nikt przecież w całym Piśmie Świętym nie zostaje tak nazwany! Greckie słowo tu użyte brzmi kecharitomene. Oznacza to „obdarzona łaską” i opisuje osobę, która zostaje i jest nadal obdarzana łaską. Wyraża więc sposób, w jaki Maryja jest wyjątkowo wyróżniona przez Boga, życzliwie obdarowana pełnią Bożego życia, które w Niej zamieszkało.

Co więcej, użyty tu czas gramatyczny sugeruje czyn­ność, która zaczęła się w przeszłości, a jej skutek trwa nadal. Gdy więc Maryja zostaje nazwana kecharitomene, oznacza to, że Bóg już wcześniej działał w Jej życiu, przygotowując Ją do Jej posłannictwa – Maryja była i jest obdarzana łaską.

Edward Sri „W drodze z Maryją”, tłumaczenie Paulina Chołda, wydawnictwo W drodze, 2019
Dziękujemy wydawnictwu W drodze za udostępnienie wybranych fragmentów


 


Dziękujemy za przesłanie błędu