Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 22 marca. Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny
13/03/2018 - 12:10

Wybory samorządowe 2018: Niekarani magistrowie, ile możecie dorobić na wyborach samorządowych?

Już można zgłaszać swoje kandydatury na stanowisko urzędników wyborczych dla poszczególnych samorządów. Zgłoszenia dla poszczególnych gmin powiatu nowosądeckiego przyjmuje Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. Ci robi i ile na tym zarabia taki urzędnik wyborczy?

Zobacz też: Rytro: Wybory samorządowe 2018. Który z radnych jest najlepszy?

Pierwotnie nabór kandydatur miał trwać do jutra, czyli to 14 marca, ale jak informuje Maria Zięba, kierownik sądeckiej delegatury: - Państwowa Komisja Wyborcza podjęła wczoraj uchwałę, która po pierwsze zmniejsza liczbę urzędników wyborczych a po drugie przedłuża rekrutację do 6 kwietnia.

Jaki jest zakres kompetencji urzędnika wyborczego. Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem wyborczym urzędnicy wyborczy – w dużym uproszczeniu – przejąć mają zadania sekretarza gmin w zakresie uprawnień i obowiązków związanych z organizacja wyborów.

Zobacz też: Wybory samorządowe 2018: Gmina Stary Sącz bez jednomandatowych okręgów wyborczych

Kto może zostać urzędnikiem wyborczym?  Łatwiej będzie to sprecyzować odnosząc się do tego, kto takim urzędnikiem zostać nie może.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia. Ale co ciekawe urzędnik wyborczy może kandydować w innym okręgu wyborczym niż ten, w którym będzie sprawował swoją funkcję urzędnika wyborczego.

Zobacz też: Wybory samorządowe 2018: Ilu radnych będzie liczyła rada gminy Chełmiec?

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Jednocześnie zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,

Kolejna bardzo ważna rzecz. urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

I ostatnie obwarowanie. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Podstawowym wymogiem dla urzędnika wyborczego jest wykształcenie wyższe.

Ile taki urzędnik wyborczy będzie zarabiał? Urzędnik wybierany jest na sześć lat. – Tutaj nie ma umowy o pracę, nie ma umowy zlecenia. Urzędnicy wyborczy są powoływani przez szefa Państwowej komisji Wyborczej na podstawie Kodeksu Wyborczego – wyjaśnia Maria Zięba.

 Każdej takiej osobie będzie przysługiwało wynagrodzenie za każdy dzień, naliczanej według odpowiednich wskaźników od kwoty bazowej w wysokości, która na dziś wynosi około 4,5 tysiąca złotych brutto.

Ilu takich urzędników bedzie potrzebnych. Zgodnie z wczorajszą uchwałą PKW Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie:

1) dwóch w gminach do 20 000 mieszkańców,

2) trzech w gminach do 50 000 mieszkańców

i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 000 mieszkańców, lecz nie więcej niż 7.

W miastach będących siedzibą władz samorządu województwa lub siedzibą władz powiatu powołuje się dodatkowo jednego urzędnika wyborczego.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronach PKW.

ES [email protected]

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcji

Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin marzec 2019 roku

Najczęściej Czytane ________________________________________________________________________________________________________________________________________________