Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 28 maja. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
przewiń w dół
20/02/2017 - 12:05

O zdrowiu Sądeczan: Zagłosuj na lekarza rodzinnego i przychodnię przyjazną pacjentowi

Dużymi krokami zbliża się VI już Seminarium „O zdrowiu Sądeczan” organizowane przez portal Sądeczanin.info i Fundację Sądecką. W jego trakcie zostanie również rozstrzygnięty plebiscyt, który organizujemy od ubiegłego roku w dwóch kategoriach: „Twój sądecki lekarz rodzinny” i „Przychodnia zdrowia przyjazna pacjentowi”.

Plebiscyt obejmuje swoim zasięgiem miasto Nowy Sącz oraz powiat nowosądecki. Jego celem jest wyłonienie przez Czytelników portalu najlepszego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który cieszy się największym uznaniem pacjentów oraz przychodnię zdrowia najbardziej przyjazną pacjentowi.

Poniżej przedstawiamy listę zgłoszonych kandydatów z przyporządkowanymi im kodami.

Głosowanie trwa do 7 marca br. do godz. 16.00. Można głosować elektronicznie na stronie internetowej portalu www.sadeczanin.info oraz wysyłając wiadomość tekstową SMS na nr 7168, w treści wpisując kod przyporządkowany do kandydata. Koszt wysłania wiadomości SMS to 1,23 brutto.

Zachęcamy naszych Czytelników do wzięcia udziału w plebiscycie.

Wśród Czytelników, którzy zagłosują na „Twojego sadeckiego lekarza rodzinnego” i „Przychodnię zdrowia przyjazną pacjentowi” zostaną rozlosowane trzy atrakcyjne nagrody.

Lista kandydatów z przyporządkowanymi im kodami:  

Przychodnia zdrowia przyjazna pacjentowi

 1. ANTIDOTUM Sp. z o.o. – ul. Broniewskiego 3, 33-300 Nowy Sącz – PZ.01
 2. FORTUNA Prywatna Przychodnia Stomatologiczna i Lekarska - ul. Kochanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz – PZ.02
 3. NZOZ „JEDYNKA” s. c. – ul. Jana Matejki 14, 33-300 Nowy Sącz – PZ.03
 4. NZOZ w Krynicy-Zdroju,  ul. Reymonta 21, 33-380 Krynica-Zdrój – PZ.04
 5. NZOZ „OPTI-MED” Henryk Kaczmarek –ul. 29 Listopada 14D, 33-300 Nowy Sącz – PZ.05
 6. NZOZ „Remedium” Sp. z o.o. – ul. Poniatowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz – PZ.06
 7. SPZPOZ w Muszynie – ul. Zefirka 6, 33-370 Muszyna – PZ.07
 8. ZOZ MSWiA Poliklinika – ul. Żółkiewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz – PZ.08
 9. NZOZ „PRAXIS” Sp. z o.o., ul. Św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz –PZ.09
 10. NZOZ Primomed Sp. z o.o., ul. Nawojowska 29, 33-300 Nowy Sącz – PZ.10
 11. Pro Vitae Sp. z o.o. –  33-394 Chomranice 200 – PZ.11
 12. SPZOZ w Tęgoborzy – 33-312 Tęgoborze 170 – PZ.12

Twój sądecki lekarz rodzinny

 1. Alicja Bielak z ANTIDOTUM w Nowym Sączu – PZ.13
 2. Andrzej Bojnarowski  z BOMED w Grybowie  - PZ.14
 3. Maryla Bonarska z ZOZ MSWiA w Nowym Sączu – PZ.15
 4. Agnieszka Broda z NZOZ „Remedium” w Nowym Sączu – PZ.16
 5. Gabriela Brzoska- Butscher z CM „Batorego” w Nowym Sączu –PZ.17
 6. Iwona Bulzacka – Fugiel z NZOZ „JEDYNKA” w Nowym Sączu – PZ.18
 7. Agata Burzej z CM „Batorego” w Nowym Sączu – PZ.19
 8. Jan Choroszczak z SZPOZ w Muszynie – PZ.20
 9. Agnieszka Dulkiewicz – Rozlach z NZOZ w Krynicy – Zdroju – PZ. 21
 10. Andrzej Fugiel z NZOZ „JEDYNKA” w Nowym Sączu – PZ.22
 11. Zofia Górowska – Ciągło z ANTIDOTUM w Nowym Sączu – PZ.23
 12. Zofia Jungiewicz z SPZOZ w Tęgoborzy – PZ.24
 13. Anna Jungiewicz – Deja z CM „Batorego” w Nowym Sączu – PZ.25
 14. Barbara Jurkiewicz z NZOZ „Remedium” w Nowym Sączu – PZ.26
 15. Anna Michałowska z ANTIDOTUM w Nowym Sączu – PZ.27
 16. Agnieszka Mirek – Zagata z NZOZ „OPTI-MED” w Nowym Sączu – PZ.28
 17. Maria Obrzud z NZOZ „Remedium” w Nowym Sączu –PZ.29
 18. Anna Olech z NZOZ „PRAXIS” w Nowym Sączu – PZ.30
 19. Katarzyna Salamon z NZOZ „Remedium” w Nowym Sączu – PZ.31
 20. Wacław Szczypuła z  Pro Vitae  w Chomranicach  –PZ.32

Regulamin Plebiscytu

Twój sądecki lekarz rodzinny” i „Przychodnia Zdrowia przyjazna pacjentowi”   

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie i promocja, najlepszych zdaniem pacjentów, lekarzy      rodzinnych oraz przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z terenu Sądecczyzny.

2. Nagrody „Sądecki Lekarz Rodzinny” oraz „Przychodnia Zdrowia Przyjazna Pacjentowi”, zwane dalej „Nagrodami”, są przyznawane każdego roku przez Fundację Sądecką na podstawie wyników głosowania w plebiscycie ogłaszanym w styczniu.

3. Organizatorem konkursu jest Fundacja Sądecka, fundatorem Nagród jest Fundacja i

Partnerzy Plebiscytu.

Nagroda

§ 2

1. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

a) „Twój sądecki lekarz rodzinny”- obejmująca wszystkich lekarzy świadczących opiekę medyczną w placówkach medycznych na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

b) „Przychodnia Zdrowia przyjazna pacjentowi” – obejmująca przychodnie realizujące opiekę medyczną na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

2. Nagrodę stanowią:

a) dyplom, nagroda rzeczowa oraz materiał promocyjny o wartości 3000 PLN zamieszczony w mediach Sądeczanina - dla laureata kategorii „Twój sądecki lekarz rodzinny”,

b) dyplom oraz pakiet reklamowy wartości 6000 PLN, realizowany przez media Sądeczanin – dla laureata kategorii „Przychodnia Zdrowia przyjazna pacjentowi”,

c) nagroda rzeczowa o wartości do 250 PLN – dla osoby biorącej udział w głosowaniu, wyłonionej w losowaniu przez organizatora,

3. Organizator poinformuje o rodzaju i wartości Nagród, na dany rok, najpóźniej w dniu rozpoczęciu plebiscytu.

4. W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden Laureat.

5. Coroczna nagroda wręczana jest w Nowym Sączu podczas Seminarium „O zdrowiu Sądeczan na wiosnę”, które odbywać się będzie w I półroczu każdego roku.

6. Nagroda może być przyznana wielokrotnie temu samemu lekarzowi lub przychodni.

Zasady kwalifikacji do plebiscytu

§ 3

1. Do plebiscytu mogą być zgłaszani lekarze i przychodnie świadczące podstawową opiekę medyczną na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

2. Warunkiem udziału w drugiej edycji plebiscytu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.sadeczanin.info, do dnia 12 lutego 2017

      Wypełnienie formularza automatycznie rejestruje zgłoszoną kandydaturę.

3. Formularze niekompletne nie będą rozpatrywane.

4. Kandydatów do Plebiscytu mogą zgłaszać wyłącznie osoby fizyczne.

5. Zgłoszeń przychodni nie mogą dokonywać osoby będące ich pracownikami.

6. Jedna osoba ma prawo do zgłoszenia jednej przychodni, oraz maksymalnie czterech lekarzy.

Tryb przyznawania nagród

§ 4

1. Organizator Plebiscytu powołuje Kapitułę, która czuwa nad jego przebiegiem oraz zatwierdza wyniki.

2. Przewodniczącym Kapituły jest prezes zarządu Fundacji Sadeckiej lub osoba przez niego wyznaczona.

3. Członków Kapituły powołuje każdego roku Przewodniczący Kapituły.

4. Kapituła Plebiscytu na swoim pierwszym posiedzeniu może dokonać zmian w regulaminie.

5. Plebiscyt składa się z pięciu etapów:

a) pierwszy etap – zgłaszanie nominacji w dwóch kategoriach,

b) drugi etap – weryfikacja nadesłanych zgłoszeń pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie oraz uzyskanie zgody zgłoszonych na udział w plebiscycie,

c) trzeci etap – utworzenie listy oraz prezentacja przychodni i lekarzy nominowanych do nagrody i umieszczenie jej na portalu www.sadeczanin.info,

d) czwarty etap – możliwość oddawania głosów przez czytelników portalu na poszczególne nominacje z każdej kategorii,

e) piąty etap – weryfikacja oddanych głosów i wybór Laureatów w poszczególnych kategoriach.

6. Dokładne terminy poszczególnych etapów są ustalane każdego roku przez organizatorów i podawane do publicznej wiadomości na portalu sądeczanin.info

Głosowanie

§ 5

1. Głosy można oddawać elektronicznie na stronie internetowej portalu www.sadeczanin.info, lub sms-y.

2. Kupony zostaną opublikowane na portalu www.sadeczanin.info, wzór w załączniku do regulaminu Plebiscytu.

3. Jedna osoba (wybierając dowolną formę głosowania: wypełniając kupon lub głosując elektronicznie) może oddać tylko jeden głos w każdej kategorii.

4. Głosują wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Głosowanie elektroniczne, w drugiej edycji plebiscytu, trwać będzie do 7 marca 2017 r. , do godziny 16.00.

6. Po zakończeniu głosowania sporządza się protokół końcowy z ilością oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w każdej kategorii.

7. Protokół końcowy zatwierdza Kapituła Plebiscytu.

8. Wyniki głosowania podaje się do wiadomości publicznej poprzez odczytanie protokołu podczas Seminarium „O Zdrowiu Sądeczan na Wiosnę”

Postanowienia końcowe

§ 6

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Fundacja Sądecka jako organizator konkursu i fundator Nagród zastrzega sobie prawo

  zmiany Regulaminu.

3. Decyzje Kapituły są ostateczne.

Nowy Sącz, 16.01.2017

Przewodniczący Kapituły

Jerzy Bochyński

Fot. archiwum Sądeczanin.info

PARTNERZY