Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 20 czerwca. Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
przewiń w dół
24/11/2016 - 05:30

Wójt Rytra skanalizował gminę, wybudował drogi

Władysław Wnetrzak dwa lata temu wygrał z wielką przewagą z Marianem Rapaczem (PiS). W Rytrze, najmniejszej gminie w powiecie nowosądeckim rządzi już piątą kadencję.

Najważniejsza inwestycja, jaką udało się Panu zrealizować od wyborów w 2014 roku (ewentualnie kontynuacja inwestycji sprzed wyborów)...

Od wyborów w 2014 roku zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych. Na pewno najważniejszą było zakończenie budowy kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej o łącznej kwocie 3,5 miliona zł z udziałem ponad 50 procent środków unijnych. Wykonano ponad 9 km sieci kanalizacyjnej wraz z 12 pompowniami. Wszystkie zostały uzbrojone w monitoring radiowy, który pomaga śledzić pracę w Urzędzie Gminy. Ta inwestycja kończy praktycznie budowę sieci kanalizacyjnej w gminie, której łączna długość przekroczyła 40 km. Pozostają niewielkie fragmenty do uzupełnienia oraz rozwiązania indywidualne w oddalonych od centrum osiedlach i przysiółkach. Tam trzeba zastosować przydomowe lub osiedlowe oczyszczalnie ścieków. Z innych zadań należy wymienić prace drogowe na drogach gminnych. Nawierzchnię bitumiczną uzyskało ponad trzy kilometry dróg.

Największe wyzwanie, z jakim musi się Pan w najbliższym czasie zmierzyć w gminie?

W najbliższych latach Gmina musi się zmierzyć z budową wodociągu gminnego, na który ma projekty i pozwolenie na budowę. Złożona karta zadania została pozytywnie oceniona w UM. W najbliższym czasie złożony zostanie kompletny wniosek do funduszy unijnych na łączną kwotę około 8 mln zł, a wnioskowana dotacja wynosi ponad 6 mln. zł. Trwają dyskusje i  prace nad rozpoczęciem inwestycji pn. „Centrum Gminy Rytro”. Rozważane są różne warianty realizacji, partnerstwo publiczno-prywatne, etapowanie, udział środków unijnych. Złożone zostały wnioski do funduszy unijnych na znaczne prace restauracyjne na zamku. Uczestniczymy jako gmina w realizacji projektu tras rowerowych. Zadań jest więc wiele i na pewno będzie mobilizacja, aby wykorzystać jak najwięcej środków zewnętrznych.

Długi. Ile wynosi zadłużenie gminy (jaki proc. w stosunku do budżetu)? W jaki sposób można rozwiązać ten problem?

Mała gmina jest bardzo czuła na wskaźniki budżetowe. Chcąc inwestować w duże zadania trzeba zaciągać kredyty. Obecnie Rytro spłaca pożyczki, które dotyczyły budowy hali przy gimnazjum oraz kanalizacji. Spłata jest rozłożona bezpiecznie jeszcze na trzy lata i będzie można myśleć o kolejnych obciążeniach związanych z nową perspektywą środków unijnych. Procentowo w 2017 roku zadłużenie budżetu gminy wyniesie 19 proc.

Samorządowi/polityczni oponenci. Jak przebiega Pańska współpraca z radą miejską?

Pełniąc funkcję wójta już piątą kadencję mam doświadczenie we współpracy z Radą Gminy. Obecnie arytmetyczną przewagę ma opozycja, ale kompetencje w samorządzie są tak podzielone, że zawsze trzeba dążyć do wypracowywania kompromisów i szukać najlepszych rozwiązań dla rozwoju gminy. Na pewno łatwiej jest sprawować urząd wójta mając pełne poparcie społeczeństwa i radnych, ale takie są wyniki demokracji i trzeba się z nimi zgodzić..

Czy za dwa lata stanie Pan do wyborów?

Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Za wcześnie na podjęcie decyzji.

(JB), fot. JB

Jeśli zauważyłeś błąd, zaznacz fragment tekstu zawierający ten błąd.Dziękujemy za przesłanie błędu