Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 23 kwietnia. Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
przewiń w dół
Data Publikacji: 
24/11/2016 - 05:30

Wójt Rytra skanalizował gminę, wybudował drogi

Władysław Wnetrzak dwa lata temu wygrał z wielką przewagą z Marianem Rapaczem (PiS). W Rytrze, najmniejszej gminie w powiecie nowosądeckim rządzi już piątą kadencję.

Najważniejsza inwestycja, jaką udało się Panu zrealizować od wyborów w 2014 roku (ewentualnie kontynuacja inwestycji sprzed wyborów)...

Od wyborów w 2014 roku zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych. Na pewno najważniejszą było zakończenie budowy kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej o łącznej kwocie 3,5 miliona zł z udziałem ponad 50 procent środków unijnych. Wykonano ponad 9 km sieci kanalizacyjnej wraz z 12 pompowniami. Wszystkie zostały uzbrojone w monitoring radiowy, który pomaga śledzić pracę w Urzędzie Gminy. Ta inwestycja kończy praktycznie budowę sieci kanalizacyjnej w gminie, której łączna długość przekroczyła 40 km. Pozostają niewielkie fragmenty do uzupełnienia oraz rozwiązania indywidualne w oddalonych od centrum osiedlach i przysiółkach. Tam trzeba zastosować przydomowe lub osiedlowe oczyszczalnie ścieków. Z innych zadań należy wymienić prace drogowe na drogach gminnych. Nawierzchnię bitumiczną uzyskało ponad trzy kilometry dróg.

Największe wyzwanie, z jakim musi się Pan w najbliższym czasie zmierzyć w gminie?

W najbliższych latach Gmina musi się zmierzyć z budową wodociągu gminnego, na który ma projekty i pozwolenie na budowę. Złożona karta zadania została pozytywnie oceniona w UM. W najbliższym czasie złożony zostanie kompletny wniosek do funduszy unijnych na łączną kwotę około 8 mln zł, a wnioskowana dotacja wynosi ponad 6 mln. zł. Trwają dyskusje i  prace nad rozpoczęciem inwestycji pn. „Centrum Gminy Rytro”. Rozważane są różne warianty realizacji, partnerstwo publiczno-prywatne, etapowanie, udział środków unijnych. Złożone zostały wnioski do funduszy unijnych na znaczne prace restauracyjne na zamku. Uczestniczymy jako gmina w realizacji projektu tras rowerowych. Zadań jest więc wiele i na pewno będzie mobilizacja, aby wykorzystać jak najwięcej środków zewnętrznych.

Długi. Ile wynosi zadłużenie gminy (jaki proc. w stosunku do budżetu)? W jaki sposób można rozwiązać ten problem?

Mała gmina jest bardzo czuła na wskaźniki budżetowe. Chcąc inwestować w duże zadania trzeba zaciągać kredyty. Obecnie Rytro spłaca pożyczki, które dotyczyły budowy hali przy gimnazjum oraz kanalizacji. Spłata jest rozłożona bezpiecznie jeszcze na trzy lata i będzie można myśleć o kolejnych obciążeniach związanych z nową perspektywą środków unijnych. Procentowo w 2017 roku zadłużenie budżetu gminy wyniesie 19 proc.

Samorządowi/polityczni oponenci. Jak przebiega Pańska współpraca z radą miejską?

Pełniąc funkcję wójta już piątą kadencję mam doświadczenie we współpracy z Radą Gminy. Obecnie arytmetyczną przewagę ma opozycja, ale kompetencje w samorządzie są tak podzielone, że zawsze trzeba dążyć do wypracowywania kompromisów i szukać najlepszych rozwiązań dla rozwoju gminy. Na pewno łatwiej jest sprawować urząd wójta mając pełne poparcie społeczeństwa i radnych, ale takie są wyniki demokracji i trzeba się z nimi zgodzić..

Czy za dwa lata stanie Pan do wyborów?

Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Za wcześnie na podjęcie decyzji.

(JB), fot. JB
Miesięcznik Sądeczanin styczeń 2018