Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 23 kwietnia. Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
30/01/2018 - 10:15

Janusz Kwiatkowski: Wróciły nasze dążenia do stworzenia jednostki wojskowej

Projekt przywrócenia do Nowego Sącza jednostki wojskowej, nawiązującej do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich spotkał się z aprobatą Janusza Kwiatkowskiego. Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza chce przekonać innych, aby w tej sprawie zwrócić się do władz krajowych.

- Jeżeli chodzi o Nowy Sącz, to ja wspominam swoje młodzieńcze lata. Przed chwilką tutaj miałem okazję spotkać pana Tadeusza Gizę, gdzie z jego synem wychowywaliśmy się od młodych lat w jego domu, w tradycji spuścizny pana generała Gizy. Założyliśmy stowarzyszenie imieniem Kustronia, przyjaciela pana generała i działaliśmy dosyć długo, potem nas rozwiązano i działania nasze właśnie w wieku dorosłym były ukierunkowane na wspomnieniach i tradycji - wspomniał Janusz Kwiatkowski

Zobacz: Strzelcy podhalańscy muszą wrócić na Sądecczyznę! Kto popiera projekt SKT "Sądeczanin"?

Tradycje wojskowe od dawna obecne były w życiu radnego. - Pamiętam w szkole w Chełmcu, do której chodziliśmy, kultywowaliśmy te wszystkie tradycje naszych ojców, kiedy Jurek Giza mój przyjaciel i pan mecenas Cabała opowiadali właśnie o tych tradycjach wojskowych i rodzinnych. Pamiętam jak musiałem trzymać klamkę od drzwi, żeby nikt nie podsłuchał, to były takie czasy - dodał przedstawiciel Rady Miasta.

- Bardzo się cieszę, że zostałem tutaj zaproszony. Od razu przed oczyma stanęły mi jeszcze inne dodatkowe czynniki, które tutaj wskazują za tym, że jednak tradycja jest przekazywana. W pierwszym liceum, w którym pracuję już 35 lat, utworzyliśmy z kolegą, on akurat już nie żyje, ale utworzyliśmy klasę wojskową. Te tradycje przejęła inna szkoła z ulicy Podhalańskiej i widziałem, jaką popularnością cieszą się te idee wojskowe. Mój teściu, który w tamtym roku umarł mając 94 lata, wspominał kościół garnizonowy. Jako uczeń przychodził na mszę, a wojsko wkraczało do kościoła, stało na środku i celebrowało mszę - przytoczył przewodniczący.

Władze miasta włączą się w starania o jednostkę wojskową? - Wydaje mi się, że Sącz zawsze żył wojskiem, zawsze byliśmy ludźmi, którzy pożądali tego wojska. Czuliśmy się bezpieczni, czuliśmy się trochę pewniejsi. Są to wspaniałe idee, może nikt się nie ośmielił marzyć o tym, ale jednak wróciły te nasze dążenia do stworzenia jednostki. Bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy i Nowy Sącz z pewnością będzie wspierał te idee - podsumował Janusz Kwiatkowski w rozmowie z portalem "Sądeczanin".

Treść apelu:

Apel poparcia dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu
odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

Dnia 14 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje zwiększenie wydatków na obronność oraz wzrost liczebności sił zbrojnych do przeszło 200 tysięcy.

W okresie międzywojennym w Nowym Sączu stacjonował 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Powstał na przełomie listopada i grudnia 1918 roku, wsławił się w walkach
w latach 1918-1920 na Spiszu i Orawie, Śląsku Cieszyńskim, Małopolsce oraz wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku w ramach II Brygady Górskiej Pułk walczył w obronie Nowego Sącza.

Odwołując się do tradycji stacjonującej w okresie międzywojennym jednostki stwierdzamy, że przywrócenie jej do Nowego Sącza leży w interesie obronności kraju,
jak i sądeckiego regionu, gdzie głęboko zakorzenione są tradycje patriotyczne, jak i walk
o niepodległość naszej Ojczyzny.

To ta Ziemia Sądecka zrodziła oddanych sprawie Ojczyzny bohaterów. Piękne karty historii zapisały takie postaci jak gen. Józef Giza - generał brygady Wojska Polskiego, Józef Bieniek - żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, gen. Michał Gałązka - pułkownik artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych, gen. Franciszek Gągor - generał Wojska Polskiego, Kazimierz Pieracki - żołnierz Legionów Polskich, Roman Stramka - słynny kurier górski z czasów II Wojny Światowej, Julian Zubek ps. „Tatar” - major 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, gen. Józef Kustroń – generał Brygady Wojska Polskiego i wiele innych.

Budującym argumentem jest również fakt, że wojskowe tradycje patriotyczne ukształtowały właściwe wzorce w młodym pokoleniu. Dobitnym przejawem są szkoły
i organizacje kształcące młodych Sądeczan w duchu przywiązania i szacunku do munduru.

Jesteśmy toteż przekonani, iż gwarantem obronności jest oddanie i poświęcenie
w imię fundamentalnych wartości jakie zostały zaszczepione na Sądecczyźnie. Powierzenie tym samym misji obronności przygranicznej Ziemi Sądeckiej na czele z królewskim miastem Nowy Sącz byłoby przedsięwzięciem słusznym i dumą dla jej mieszkańców.

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości Zawsze Wierni Sądeczanie

Komitet honorowy zawiązany w celu podjęcia działań na rzecz lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu, odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich:

SKŁAD:

1. Ryszard Nowak – Prezydent Nowego Sącza
2. Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki
3. Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza
4. Jerzy Giza
5. Zygmunt Berdychowski – Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”
6. Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko
7. Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna
8. ks. Jerzy Jurkiewicz – Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Św. Małgorzaty w Nowym Sączu                  
9. Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa Starego Sącza
10. Urszula Nowogórska – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
11. Leszek Migrała
12. Leszek Zakrzewski
13. Wojciech Piech – Wiceprezydent Nowego Sącza
14. Waldemar Kuźma – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
15. Stanisław Pasoń – Radny Województwa Małopolskiego
16. Mariusz Cygnar – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
17. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
18. ppłk Henryk Kiełbasa  - Wojskowy Komendant Uzupełniający w Nowym Sączu
19. bryg. ZS Sławomir Szczerkowski - Dowódca Związku Strzeleckiego STRZELEC w Nowym Sączu
20. ks. prał. Józef Babicz – Proboszcz Parafii w Marcinkowicach
21. hm. Stanisław Gniady - Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Nowy Sącz
22. Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
23. Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
24. Arkadiusz Mularczyk – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
25. Witold Kozłowski – Radny Województwa Małopolskiego
26. prof. Julian Dybiec
27. Ks. Krzysztof Prokop – Dziekan Dekanatu Nowy Sącz-Zachód
28. Walenty Szarek – Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen J. Kustronia w Nowym Sączu
29. Karol Górski – Starosta Gorlicki
30. Aleksander Rybski – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w Nowym Sączu
31. Jan Radzik – Przewodniczący Rady Gminy Grybów
32. Wioletta Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
33. Dariusz Reśko – Burmistrz Krynicy-Zdroju
34. Alicja Wąsowicz – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach
35. Barbara Świętoń – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
36. Jan Puchała – Starosta Limanowski
37. Jarosław Rola – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Bieńka w Librantowej
38. Łukasz Połomski
39. Sławomir Wróblewski
40. Janusz Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza
41. Jolanta Dunikowska-Wszołek – Dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
42. Michał Zacłona
43. Michał Kądziołka – Radny Miasta Nowego Sącza
44. Patryk Wicher – Radny Miasta Nowego Sącza
45. Grzegorz Biedroń – Radny Województwa Małopolskiego
46. Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Biecza
47. Rafał Kukla – Burmistrz Gorlic
48. Wacław Ligęza – Burmistrz Bobowej
49. Marek Bugno – Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
50. Krzysztof Gładysz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach
51. Krzysztof Tybor – Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach
52. Wiesław Ćwiklik – Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Gorlicach
53. Dariusz Surówka – Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Gorlicach
54. Krzysztof Michalik – Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Gorlicach
55. Piotr Krok – Wójt Gminy Grybów
56. Ryszard Fryc
57. Małgorzata Gromala – Wójt Gminy Podegrodzie
58. Barbara Bartuś – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
59, Jerzy Bochyński – Wiceprezes Fundacji Sądeckiej

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

MŚ ([email protected]). Wideo: Krzysztof Stachura

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcji


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin marzec 2019 roku