Tadeusz Jung: „Byłem zbyt łagodny do tych władz”

Tadeusz Jung wspomina pierwszy strajk w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowym Sączu. – Później byliśmy już przygotowani na wszystko – mówi działacz nowosądeckiej „Solidarności”. Bunt przeciwko władzy w 1980 roku odpokutował rok później podczas internowania w Załężu. Zobaczcie całość rozmowy, podczas której Tadeusz Jung opowiada o lepszych, ale też gorszych chwilach początku „Solidarności”.Tadeusz Jung urodził się 28 października 1946 roku w Nowym Sączu. W 1964 roku ukończył kierunek mechanik samochodowy w Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Sączu. Od 1964 do 1967 roku pracował jako kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Później pracował również w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu, w latach 1969 – 1971 był kierowcą i instruktorem w Technikum Samochodowym w Nowym Sączu. Od 1972 roku pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowym Sączu. Tam też współorganizował strajk pracowników 27 sierpnia 1980 roku. Od 10 do 14 września był wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego podczas okupacji WPK. Wtedy też zgłoszono postulat odwołania wojewody nowosądeckiego Lecha Bafii.


Od 1 października 1980 roku został wiceprzewodniczącym KZ „S” w swoim zakładzie pracy i wraz z T. Kochańską odpowiadał za informację. Był członkiem Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „S”. Współorganizował i uczestniczył w zebraniach założycielskich NSZZ „S” na terenie Sądecczyzny. W okresie strajku w Ratuszu w Nowym Sączu był łącznikiem między biurem Komitetu Koordynacyjnego a strajkującymi. Był odpowiedzialny za przygotowywanie informacji strajkowych rozwieszanych na przystankach na terenie miasta.


13 grudnia 1989 roku został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Nowym Sączu, a następnie był internowany w Zakładzie Karnym w Załężu. Na wolność wyszedł 26 kwietnia 1982 roku. Potem działał jako członek Tajnej KZ „S” w WPK oraz członek rady pracowniczej w zakładzie pracy. Współorganizował pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin, angażował się w kolportaż prasy i ulotek. Był wielokrotnie przesłuchiwany, kontrolowany w pracy, przeszukiwano także jego mieszkanie. Został odznaczony m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności.


Rozmawiała Sylwia Siwulska. Opracowanie tekstu: Sylwia Siwulska na podstawie „Leksykonu Ludzi Małopolskiej Solidarności” Adama Gliksmana.


Zdjęcie w tle przedstawia uczestników mszy w intencji Papieża w 1981 roku na sądeckim Rynku. Źródło: archiwum Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu