Krzysztof Michalik: „Odwaga? To był brak wyobraźni”

Moja odwaga to kwestia braku wyobraźni – mówi Krzysztof Michalik, który jako 23-latek włączył się w walkę przeciwko systemowi. – Nie myślałem w ogóle o tym, że to jest jakieś działanie w kierunku niepodległości.


Krzysztof Michalik, działacz sądeckiej Solidarności opowiada o swoich wspomnieniach z roku 1981 i o tym, jak działania Służby Bezpieczeństwa wpłynęły na jego życie. Całość wywiadu dostępna na poniższym wideo.Krzysztof Michalik urodził się 8 sierpnia 1957 roku w Ptaszkowej. Został absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od 1978 roku związany z Sądeckimi Zakładami Elektro-Węglowymi w Nowym Sączu. Do NSZZ „S” dołączył w 1980 roku. W swoim zakładzie pracy inicjował przechodzenie pracowników ze Związku Zawodowego Hutników do NSZZ. Został wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w SZEW, członkiem KZ „S” oraz przewodniczącym Komisji Wydziałowej na Wydziale Wyrobów Drobnych. W latach 1980 – 1981 tworzył teksty do Biuletynów Informacyjnych „S” w SZEW.


Współorganizował i uczestniczył w strajku w Ratuszu w Nowym Sączu. Brał udział w marszu głodujących 7 sierpnia 1981 roku w Nowym Sączu. Zatrzymano go 15 grudnia 1981 roku w drodze do pracy. Najpierw go aresztowano, a później wywieziono na internowanie do Zakładu Karnego w Załężu. Wyszedł na wolność 26 kwietnia 1982 roku.


Po zwolnieniu zaangażował się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu oraz w kolportowanie prasy i literatury podziemnej. Organizował zbiórki i składki na pomoc dla internowanych w stanie wojennym. W latach 1982 – 1984 był wielokrotnie zatrzymywany oraz namawiany do przerwania studiów i wyjazdu za granicę, przeszukiwano również jego mieszkanie.


W 1984 roku był dwukrotnie aresztowany (w marcu oraz w czerwcu). Za działalność w nielegalnych strukturach „S” przetrzymywano go w areszcie w Nowym Sączu oraz w Krakowie. Do maja 1989 roku działał jako sekretarz w KO „S”. Organizował wybory w gminach Grybów oraz Kamionka Wielka w 1989 roku. Był członkiem Partii Chrześcijańskich Demokratów oraz członkiem Akcji Wyborczej Solidarność w latach 1997 – 2001.


Przez 8 lat zajmował stanowisko radnego gminy Grybów z listy KO „S”, był przewodniczącym Rady Miejskiej w Grybowie. W latach 1991 – 1998 sprawował urząd wójta gminy Grybów. Od 1998 roku był wicestarostą powiatu nowosądeckiego, a po czterech latach został członkiem Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Odznaką Honorową Ministra Edukacji Narodowej za Zasługi dla Oświaty.Zdjęcie w tle przedstawia uczestników mszy w intencji Papieża w 1981 roku na sądeckim Rynku. Źródło: archiwum Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu