Krzysztof Kotowicz: „Solidarność jest jedna – ma czterdzieści lat i sporo dobrych rzeczy do zrobienia”


Cele i zadania „Solidarności” przez czterdzieści lat się nie zmieniły. Główne nurty i główne ideały są wciąż te same – mówi Krzysztof Kotowicz, kierownik sądeckiej „Solidarności”. – To nie jest tylko związek zawodowy. Zmienia się sposób działania, ale ideały i wartości nie.


O co obecnie walczy „Solidarność”? Czy łatwo jest zachować ideały sprzed 40 lat w innej rzeczywistości? Na te pytania odpowiada Krzysztof Kotowicz.Krzysztof Kotowicz urodził się 9 maja 1967 roku w Bieczu w powiecie gorlickim. Jest absolwentem Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorlicach. Do Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” dołączył w listopadzie 1990 roku. Zaangażowany w działalność „Solidarności” na terenie Gorlic. W 2006 roku został zastępcą kierownika oddziału nr 1 ZRM NSZZ „S” w Gorlicach. W latach 1998-2002 był radnym powiatu gorlickiego, a od 2010 roku sprawował funkcję radnego gminy Łużna. Obecnie jest kierownikiem oddziału nr 1 „Solidarności”, który swoim zasięgiem obejmuje powiat nowosądecki, miasto Nowy Sącz, powiat gorlicki oraz część powiatu limanowskiego.


Zdjęcie w tle przedstawia uczestników mszy w intencji Papieża w 1981 roku na sądeckim Rynku. Źródło: archiwum Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu