Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 26 maja. Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
przewiń w dół
29/05/2016 - 08:05

Marian Kiełbasa. Kandydaci do Nagrody SKT "Sądeczanin"

Marian Kiełbasa, poprzez swoją działalność artystyczną propaguję kulturę powiatu nowosądeckiego na terenie całej Polski. Prace pana Mariana znajdują się w wielu muzeach w Polsce oraz za granicą.

Marian Kiełbasa urodził się 25 marca 1949 roku w Popardowej. Jest autorem wcześniejszego herbu Kamionki Wielkiej. Wygląda na przeciętnego, może nazbyt skromnego mieszkańca podsądeckiej Jamnicy. Nie robi wokół siebie szumu i woli stać w cieniu swojej twórczości.

 Marian Kiełbasa plastyką zajął się będąc jeszcze w szkole podstawowej. W 1965r wykonał dwie swoje pierwsze rzeźby, które później przekazał do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Bez reszty pochłaniała go zarówno forma jak i treść struganych w drewnie i przelewanych farbą na płótno postaci. Dlatego też ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Nowym Wiśniczu, gdzie otrzymał staranne przygotowanie warsztatu plastycznego.

Wyjeżdżał przez 5 lat z grupą plastyczną Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z Nowego Wiśnicza do Fromborka, uczestnicząc w plenerach i wystawach plastycznych. Jego rysunki ukazywały się na łamach tamtejszego czasopisma „Na przełaj przez Frombork”. W uznaniu zasług dla tego miasta otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Frombork.

W latach 1974-1976 należał do grupy plastycznej „Hebdama” (co z łacińskiego oznacza siedmiu), pod kierownictwem artystki rzeźbiarki Genowefy Nowak, biorąc udział w licznych wystawach zbiorowych. Należał także do Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych w Domu Kultury „Sutoris” w Bochni.

Od 1976 Marian Kiełbasa osiadł w Jamnicy, gdzie tworzy do dnia dzisiejszego. Od tego też czasu jest członkiem nowosądeckiego TPSP. W latach 1976-1988 pracował w Dekoratorni WSS „Społem” w Nowym Sączu. W 1988 roku wziął udział w Kursie Reklamy w Podkowie Leśnej oraz odbył praktykę w Warszawie.

Marian Kiełbasa zajmuje się rzeźbą, malarstwem, linorytami. Stosuje wiele technik lub też miesza je w celu uzyskania określonego efektu. Swoje prace wystawiał w GOK w Kamionce Wielkiej na wielu zbiorowych i indywidualnych wystawach (szczególnie w czasie dorocznej imprezy „Lato w Dolinie Kamionki”.

Pan Marian jest autorem:
- dwóch rzeźb Jezusa Frasobliwego (Holandia),
- siedmiu rzeźb i płaskorzeźby do ołtarza w kościele parafialnym w Nowym Sączu-Zawadzie, wg projektu prof. B.Chromego,
- 3 płaskorzeźb (2x4m) oraz całości płaskorzeźby (11x3m) w ołtarzu kościoła w Niedomicach wg projektu B. Chromego
- herbów biskupów w kaplicy w Niedomicach
- panoramy parafii z kaplicami, zamkiem Stadnickich i aniołami do ołtarza głównego kościoła w Nawojowej (wg projektu Popławskiego)
- drogi krzyżowej w kaplicy w Jamnicy
- panoramy Gminy Kamionka Wielka z portretami Św. Kingi, Św. Jadwigi oraz herbem Gminy z miejscowościami w płaskorzeźbach złoconych, wręczonej Janowi Pawłowi II przez delegację samorządowców w Watykanie w 1999r
- ołtarza rzeźbionego na Boże Ciało
- orła rzeźbionego w drewnie do odlewu w brązie na pomnik na Łabowskiej Hali, który został ufundowany przez Kombatantów AK
- kopii Obrazu MB Tuchowskiej z panoramą Tuchowa 
- feretronu ze Św. Stanisławem (dwustronny rzeźbiony i złocony)

Marian Kiełbasa wykonał też dwustronny sztandar i duży różaniec o obwodzie 10 m dla pielgrzymów corocznie prowadzonych do Kalwarii Zebrzydowskiej przez Jana Kosa z Jamnicy. Natomiast w 2003r powstało „Serce Pana Jezusa” – płaskorzeźba złocona, która została przekazana do kaplicy Polskiego Kontyngentu Wojskowego SFOR w Bośni w mieście Doboj. Otrzymał stamtąd pisemne podziękowanie od kapelana Kontyngentu ks. majora Zbigniewa Sanickiego.

Podczas pobytu w PLTP w Nowym Wiśniczu wspólnie z Czesławem Dźwigajem (profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) tworzyli wiele rzeźb. W domu artysty z Jamnicy można zobaczyć dziesiątki albumów fotograficznych, tysiące zdjęć dokumentujących wykonane przez niego rzeźby, obrazy olejne, scenografie oraz liczne dekoracje, niektóre robione rzeczywiście z dużym rozmachem. Tu widać najlepiej dokonania i drogę życiową artysty. Dodajmy, że spora część jego dorobku artystycznego znajduje się w wielu muzeach w całej Polsce a także w Niemczech, Holandii i Kanadzie. 

Pan Marian wykonał ornamenty (tzw. „uszaki”) do ołtarza kaplicy cmentarnej w Zawadzie oraz „Ostatnią wieczerzę”. Wykonał także pętotryk – pięć Tajemnic Światła, który w 1999 roku  otrzymał od delegacje z Kamionki Wielkiej Papież Jan Paweł II . W listopadzie 2015 roku w sali Gminne Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej odbył się wernisaż prac Pana Mariana Kiełbasy, które wcześniej były przedstawione na wystawie w Bochni.

Dorobek artystyczny: 
Twórczość profesjonalna:
•    dwie rzeźby Jezusa Frasobliwego- Holandia
•    siedem rzeźb oraz płaskorzeźba do ołtarza (wg. Rzeźb gipsowych prof. Chromego)- Kościół Parafialny Nowy Sącz- Zawada
•    w całości płaskorzeźby (wg projektu Chromego) z prawej i lewej strony ołtarza- Kościół w Niedomicach
•    herby biskupów- Kaplica w Niedomicach
•    panorama parafii z kaplicami, zamkiem Stadnickich, ornamenty kwiatowe, anioły do ołtarza głównego (wg projektu Popławskiego)- Kościół w Nawojowej
•    projekt herbu Kamionki Wielkiej (1986r.)
•    droga krzyżowa w płaskorzeźbach - Kaplica w Jamnicy (1989r.)
•    panorama Gminy Kamionka Wielka z portretami św Kingi i św. Jadwigi- rzeźbiony i złocony tryptyk dla Ojca Świętego Jana Pawła II- Watykan 1999r.
•    ołtarz rzeźbiony na Boże Ciało- Nowy Sącz- Zawada
•    orzeł rzeźbiony w drewnie do odlewu w brązie na pomnik ufundowany przez Kombatantów AK-Łabowska Hala 1989r.
•    projekt, rzeźba, polichromia oraz złocenie Ołtarza w Kaplicy, Nowy Sącz-Jamnica (2008-20 lOr.)
•    rzeźbiona droga krzyżowa- Królowa Górna
•    feretron św. Stanisława Biskupa- Łabowa
•    feretron św. Mikołaja- Skrzydlna
•    rzeźba św. Jana Chrzciciela na chrzcielnicę- Kościół w Tuchowie
•    uszaki do bocznych ołtarzy- Kościół w Jankowej
•    rzeźbione ornamenty do Kościoła św. Elżbiety w Starym Sączu
•    płaskorzeźba do Kapliczki w Jamnicy
•    płaskorzeźba Serca Pana Jezusa- Kaplica wojskowa w Bośni
•    obrazy o tematyce: martwa natura, portrety, krajobrazy i inne
•    rzeźbione podporoża
•    rzeźbiony ryngraf M.B. Częstochowskiej
•    konserwacja drewnianej rzeźby Pana Jezusa z 1860r.
•    rzeźbione formy ogrodowe
•    rzeźbienie ornamentów kwiatowych na drewnianej skrzyni
•    płaskorzeźby oraz obrazy na śluby, chrzty, I komunie św.
•    replika kapliczki z Matką Bożą Bolesną (Pieta)- Stary Sącz (2015)

Wystawy, przeglądy, konkursy:

1963-1964r. udział w zbiorowych wystawach w D.K.K w Nowym Sączu
1964-1969r. wystawy zbiorowe uczniów P.L.S.P w Wiśniczu
1969-1973r. wystawy oraz plenery malarsko-rzeźbiarskie we Fromborku
1997r. udział w wystawie „Męka Pańska w Sztuce"- Civitas Christiana- Nowy Sącz

Udział w wystawach zbiorowych „Lato w Dolinie Kamionki"
2002r. Targi Sztuki Ludowej - Krakowów
2009r. udział w wystawie „Przegląd 2009" w T.P.S.P- Nowy sącz
2010r. udział w wystawie „Przegląd 2010" T.P.S.P- Nowy Sącz
2010r. udział w „IV Sądeckim Jarmarku Anielskim"
2013r. udział w wystawie w Civitas Christiana- Nowy Sącz
2014-2015r. udział w wystawie „Hej kolęda kolęda" w Civitas Christiana- Nowy Sącz

Pan Marian Kiełbasa w latach 2005- 2007  prowadził  dla dzieci i młodzieży plenery malarskiego organizowanego prze GOK w Kamionce Wielkiej. Do chwili obecnej aktywnie udziela się organizując wystawy swoich prac.

Dotychczasowe wyróżnienia: 
•    2004r. Srebrne Jabłko Sądeckie- Nowy Sącz
•    2005r. Nagroda Starosty Nowosądeckiego za upowszechnianie sztuki rzeźbiarstwa i       plastyki na Sądecczyźnie
•    2008r. Nagroda Wójta Gminy - Kamionka Wielka
•    2012r. wyróżnienie honorowe w kategorii Rzeźba w XXXI Wojewódzkim Konkursie Plastyków T.P.S.P- Nowy Sącz

Marian Kiełbasa, poprzez swoją działalność artystyczną, którą aktywnie prowadzi do dnia dzisiejszego i poprzez nią propaguję kulturę powiatu nowosądeckiego na terenie całej Polski. Prace pana Mariana znajdują się w wielu muzeach w Polsce oraz za granicą. Marian Kiełbasa w pełni zasługuje na nominację do plebiscytu „O nagrodę Społeczno – Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin”. Kandydata zgłasza:Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej Fot. gokkamionka.iaw.pl/

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego