Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 20 czerwca. Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
przewiń w dół
27/01/2016 - 14:55

Maria Sosin - czyta ludzi, daje dom książkom

Maria Sosin pracuje w zawodzie bibliotekarza 48 lat, a od 2001 roku jest dyrektorem Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Jej dorobek i skuteczność w rozwijaniu czytelnictwa i jego zaplecza to najlepszy dowód na to, że zawód bibliotekarza jest jej prawdziwą pasją.

Maria Sosin od początku organizowała pracę Biblioteki Powiatowej ustalając także zasady jej współpracy z bibliotekami w powiecie. Troszczy się tym samym o 59 bibliotek w terenie. Aktywnie wspiera i wspomaga bibliotekarzy do podnoszenia kwalifikacji: podejmowania studiów, uczestniczenia w kursach.

Od roku 1968 działa aktywnie w strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W roku 2014 uhonorowana została tytułem Małopolskiego Bibliotekarza 2013 roku.

Maria Sosin aktywnie skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój bibliotek. Dzięki niej powiat nowosądecki otrzymał ok. 682 tysiące z programu „SOWA” a w ślad za tym wdrożono tu nowoczesny, teleinformatyczny system informacji i zarządzania zbiorami.

W ślad za jej zaangażowaniem oddano nowoczesną Bibliotekę w Barcicach. Budynek, który służy teraz  całemu społeczeństwu starosądeckiemu o powierzchni kosztował ponad 1,5 miliona z czego większość to środki zewnętrzne pozyskane przez Sosin.

Z tych samych źródeł czyli z Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura pani Maria pozyskała aż 2,5 miliona na budowę filii  Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki w Starym Sączu.

Najważniejsze jest jednak to, że budynki te tętnią życiem. Są tam zajęcia w ramach programów 50+, są akcje: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, ” Narodowe Czytanie” ,  „Z książką na Walizkach” czy sztandarowa „Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka”.

Równie przychylnie jak na imprezy stricte literackie pani Maria patrzy na potrzeby miejscowych artystów i zespołów, którym zawsze udostępnia pomieszczenia bibliotek na próby i organizację najróżniejszych przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.

Mimo upływu lat Maria Sosin nie spoczywa na laurach i już stanęła w szranki o kolejne środki. Tym razem aplikuje o środki na budowę Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Starym Sączu, która będzie miała nową  siedzibę przy ulicy Mickiewicza już działa w kierunku.

Decyzją kapituły Maria Sosin nominowana została w tym roku do tytułu Sądeczanina Roku.

Oprac. ES

Fot.: sadeczanin.info

Regulamin Plebiscytu
Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Aby  oddać głoś SMS, należy wysłać wiadomość o treści SR.<numer kandydata> na numer 7168. Koszt wysłania SMS to 1.23 PLN brutto.

1. Ewa Bulanda – sportowiec, wychowawca młodzieży – SR.01
2. Marian Dobosz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Piwnicznej Zdroju - Kosarzyskach, społecznik, wychowawca młodzieży – SR.02
3. Tomasz Kowal – sportowiec, społecznik, wychowawca młodzieży – SR.03
4.  Maria Kulig – prezes Stowarzyszenia na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych „Nasz Dom” – SR.04
5.  Grzegorz Mirek – dyrektor Miejsciego Zarządu Dróg – SR.05
6.  Janina Molek – regionalny producent przetworów z fasoli, laureatka konkursów kulinarnych – SR.06
7. Antoni Marcin Pawłowski – przedsiębiorca, tłocznia soków naturalnych – SR.07
8.  Benedykt Poręba – Społecznik, radny gminny od 36 lat, założyciel i kierownik Mystkowian – SR.08
9.  Barbar Sławecka – kierownik i opiekun zespołu Sądeczoki – SR.09
10.  Maria Sosin – dyrektor Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, społecznik – SR.10
11.  Barbara Surman – sołtys Piątkowej, społecznik, prezes Kas Wzajemnej Pomocy – SR.11
12.  Leszek Zakrzewski – prezes PTH w Nowym Sączu, społecznik, konstruktor urządzeń fiskalnych – SR.12

Jeśli zauważyłeś błąd, zaznacz fragment tekstu zawierający ten błąd.

ORGANIZATORZY


PATRON MEDIALNY


PARTNERZY


Dziękujemy za przesłanie błędu