Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 grudnia. Imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury
18/08/2015 - 14:23

Warto wspierać zdolną młodzież. Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków ma 23 lata

Od września rusza kolejna, dwudziesta czwarta już edycja Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków. Celem Funduszu jest promowanie zdolnych uczniów, wywodzących się najczęściej z ubogich rodzin. Jednym z partnerów Fundacji Sądeckiej jest Rytro, które współfinansuje stypendia dla uczniów ze swojej gminy.
Do tej pory Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wsparł naukę 4325 osób, zaś łączna kwota stypendiów to aż 3,5 mln zł. Jedyna taka w województwie, a może i nawet w Polsce, inicjatywa powstała w 1992 roku przy Fundacji Sądeckiej z inicjatywy ówczesnego posła Zygmunta Berdychowskiego. Stypendystami są uczniowie i studenci z całego regionu, zarówno z miast jak i małych wsi, jakie chociażby wchodzą w skład gminy Rytro. Z wójtem Władysławem Wnętrzakiem rozmawiamy o korzyściach jakie płyną z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków.

Ilu rocznie stypendiów przyznaje się w gminie Rytro i na jakiej zasadzie są finansowane?

Teraz jest to około sześciu stypendiów rocznie. Przez około dziesięć lat naliczyliśmy grubo ponad setkę stypendystów. Finansowane są w formule pięćdziesiąt na pięćdziesiąt, czyli połowa pieniędzy pochodzi z Fundacji Sądeckiej, a połowa zabezpieczona jest z budżetu gminy.

Do kogo trafiają stypendia?

Przede wszystkim do uczniów zdolnych, ale jednocześnie spełniających drugi warunek – dochody ich rodziców nie przekraczają pułapu ustalanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomagamy uczniom z rodzin mniej zamożnych, ale takim, którzy chcą dzięki ambicji coś osiągnąć. Starają się dobrze uczyć, a stypendia ich do tego dodatkowo motywują.
Beneficjentami funduszu są najczęściej uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnzajalnych. Często startują w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a w szkołach są identyfikowani jako uczniowie zdolni. Często przy ocenie wniosków nie mamy problemów, bo są to dobrze nam znane osoby. Często kojarzę je na przykład z uroczystości w gimnazjum. Mamy małą gminę i dobrze się znamy.

Na co uczniowie przeznaczają stypendia?

Podczas wręczania stypendiów w gminie czy też na spotkaniach podsumowujących fundusz w Nowym Sączu pytałem, w jaki sposób uczniowie dysponują stypendium. Pieniądze te na pewno nie są marnotrawione – najczęściej przeznaczane są na pomoce naukowe, dalsze dokształcanie. Nie idą na lody i cukierki, a młodzież chce sobie dzięki tym pieniądzom doposażyć bazę szkoleniową.

Oprócz satysfakcji, jak płynie z bardzo dobrych wyników w nauce, można jeszcze wskazać inny pozytywny skutek Funduszu Stypendialnego, bo młodzież dzięki niemu angażuje się również w działalność charytatywną...

To działanie idzie w parze. Wyłowione talenty i zdolnych uczniów łatwo zachęcić do udzielania się w pracy na rzecz środowiska szkolnego jak również środowiska lokalnego. Bardzo jest to widoczne zwłaszcza przy przedświątecznej akcji „Serce-Sercu”. W gimnazjum zdążyła się wykrystalizować grupa opiekunów i uczniów, którzy co roku wyróżniają się podczas zbiórki żywności dla potrzebujących. Uczniowie otrzymują pomoc i sami ją odwzajemniają. Warto pomagać takim uczniom. Dlatego poza współpraca z Fundacją Sądecką ustanowiliśmy w tym roku również stypendium wójta i rady gminy Rytro. Na początek przyznamy stypendium dwójce zdolnych uczniów. Liczą sie zarówno wybitne osiągnięcia w nauce jak i w sporcie.

Rozmawiał Janusz Bobrek
Fot. JB
Jeśli zauważyłeś błąd, zaznacz fragment tekstu zawierający ten błąd.
Jarosław Wasiluk, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu mówi o swych zamierzeniach. Będą drony i ekopatrole


Dziękujemy za przesłanie błędu

Najczęściej Czytane ________________________________________________________________________________________________________________________________________________