Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 21 maja. Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
przewiń w dół
06/01/2017 - 21:35

W Chełmcu gimnazja zostaną wchłonięte, ale zwolnienia nauczycieli mogą być nieuniknione

Ponad dwadzieścia milionów wydano przez ostatnie lata w Gminie Chełmiec na inwestycje ścisłe związane z oświatą i edukacją ale samorządowi uda się przejść bezboleśnie przez reformę oświaty? O tym co czeka dzieci, rodziców i kadrę nauczycielską i dlaczego w jednej ze szkół na stale zagościły psy rozmawiamy z szefem chełmieckiej oświaty Radosławem Potoczkiem.

Jakie wyzwania czekają chełmiecką oświatę w związku z planami reformy systemu edukacji? Większość samorządów, nauczycieli a przede wszystkim rodziców obawia się, że będzie z jej wdrażaniem sporo zamieszania.

Gmina Chełmiec nie posiada samodzielnych gimnazjów, a te które posiadamy zostaną „wchłonięte” przez szkoły podstawowe, które funkcjonują w ramach już utworzonych Zespołów Szkół.

Czy to oznacza, że zapowiedziana reforma w waszej gminie będzie przebiegać bezproblemowo?

Chciałbym aby tak było, ale niestety nie wszystkie szkoły są dostosowane, pod względem lokalowym do przyjęcia dodatkowych klas. Działania podejmowane przez ostatnie lata, po wprowadzenia do systemu edukacji gimnazjów, zmierzały do zagospodarowania wolnych pomieszczeń, które wykorzystywane były na potrzeby ówczesnych 7 i 8 klas. Odwrócenie tego w obecnych realiach jest bardzo trudne. Wolne sale przeznaczone zostały np. na utworzenie sali informatycznej, co obecnie dla realizacji podstawy programowej jest niezbędne. Na początku roku 2017 będzie konieczność ustaleniu sieci szkół i wówczas będą podejmowane decyzje o liczbie klas i stosownych dostosowaniach lokalowych w poszczególnych szkołach podstawowych. Może nie obyć się bez konieczności rozbudów lub dostosowań szkół, co może pociągnąć za sobą poważne skutki finansowe dla budżetu gminy.

A co z nauczycielami? Przewidujecie zwolnienia?

Zgodnie z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli stworzone zostaną pewne rozwiązania prawne powodujące na przykład obowiązek dla dyrektora szkoły podstawowej przyjęcia w pierwszej kolejności nauczyciela z likwidowanego gimnazjum. Jednak mając na uwadze konsultowane Ramowe plany nauczania i zawartą w nich mniejszą liczba godzin dydaktycznych, może okazać się ze zwolnienia lub ograniczenia etatów będzie nieuniknione.

Przy podsumowaniu dziesięciolecia sprawowania funkcji wójt Bernard Stawiarski chwalił się, że wydał na inwestycje tylko związane z oświatą ponad 20 milionów.

Wójt gminy w sposób szczególny przez ostatnie lata dba o bazę dydaktyczną oraz zaplecze sportowe dla uczniów, wychodząc w ten sposób naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy a w szczególności dzieciom ze szkół. Dzięki dużej gospodarności i szczególnej dbałości o finanse gminy od 2006 roku. Wójt gminy  przy aprobacie Rady Gminy, wybudował  5 sal gimnastycznych w Trzetrzewinie, Biczycach Dolnych, Marcinkowicach, Paszynie, Librantowej  i 2 hale sportowe w Piątkowej i Świniarsku oraz rozbudowując lub modernizując przy tej okazji budynki szkoły. Koszty z tym związane w wysokości blisko 21 milionów złotych pokryto z otrzymanych dotacji jak i wkładu własnego.

A lodowisko i pływalnia?

Lodowisko i pływalnia są kolejnym przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”, uczniowie wraz  rodzicami mogą korzystać z kolejnej oferty infrastruktury sportowej gminy. Tak jak powtarza Wójt, że dzieci są naszą przyszłością, już od pierwszych dni funkcjonowania krytej pływalni w AQUA Centrum Chełmiec uczniowie wszystkich szkół (nie tylko z Chełmca) mogli korzystać z darmowych zajęcia nauki i doskonalenia pływania a na zajęcia uczniowie dowożeni byli bezpłatnym transportem.

A w tym roku szkolny uczniowie nadal mogą korzystać z basenu?

Tak. Jest to program ciągły. W roku szkolnym 2016/2017 z darmowego basenu i dowozu w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego korzystając uczniowie klas 3 i 6 szkoły podstawowej oraz uczniowie III klas gimnazjum. Celem programu jest nauczenie wszystkich dzieci podstawowych umiejętności pływackich. W ciągu tygodnia z darmowego pływania korzysta ok. 1600 uczniów.

Czy wójt może zwolnić dyrektora szkoły?

Dlaczego Pani pyta?

Nie tak dawno wójt próbował zwolnić dyrektora z Zespołu Szkół w Wielogłowach?

To nieprawda. Każdy dyrektor szkoły, stanowią o tym przepisy oświatowe, w związku z wygranym konkursem lub przedłużeniem powierzenia stanowiska, jest powoływany przez Wójta na stanowisko dyrektora szkoły. Z reguły jest to okres 5 letniej kadencji. W przypadku dyrektora z Wielogłów pana Janusza Bielca, jego kadencja dobiegła końca 31.08.2016r., zgodnie z przedłużeniem powierzenia stanowiska z 2011r., więc nie było mowy o jakimkolwiek zwalnianiu dyrektora szkoły. W związku z tym, że dyrektor z Zespołu Szkół w Wielogłowach przed objęciem stanowiska dyrektora był nauczycielem tej szkoły od 1 września 2016r. wrócił na poprzednie stanowisko i obecnie jest nauczycielem szkoły a obowiązki dyrektora w związku z wygranym konkursem, od 1 września 2016r. pełni pani Daria Muzyczka.

A dlaczego dyrektor Bielec nie został dopuszczony do postępowania konkursowego?

To kolejna nieprawdziwa informacja. Dyrektor Bielec nie złożył swojej ofert ponieważ na dzień składania ofert nie posiadał  aktualnej oceny pracy, a było to jedno z kryteriów formalnych aby obiegać się o urząd dyrektora Zespołu Szkół w Wielogłowach.

To dlaczego  nie poczekano aż zakończy się procedura oceny pracy dyrektora Bielca?

Powyższe sprawy są dwoma niezależnymi postępowaniami. Pragnę podkreślić, że pan Janusz Bielec już w 2014 roku wiedział, że jego ocena pracy jest nieaktualna. Wiedząc, że praktyką w gminie Chełmiec jest ogłaszanie konkursów w pierwszym kwartale danego roku, powinien z ostrożności (mając na uwadze swój interes), wystąpić o oceną pracy z odpowiednim wyprzedzeniem. Ma to związek z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych oraz tzw. ruchem kadrowym na następny rok szkolny. Arkusz jest zatwierdzany w maju z dyrektor już w kwietniu powinien złożyć propozycje arkusza, w związku z tym aby dyrektor przy składaniu arkuszu wiedział kto jest dyrektorem w nowym roku szkolny zasadnym jest aby konkurs na dyrektora odbył się na początku danego roku. Mając na uwadze zawiłość i czasochłonność procedury konkurs powinien być ogłoszony już w styczniu. Niestety absurdem naszego systemu oświaty jest to, że kadencja dyrektora równa się z okresem roku szkolnego czyli od 1 września do 31 sierpnia danego roku i niestety dochodzi do sytuacji, że dyrektor odchodzący ze stanowiska decyduje o kształcie arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny, moim zdanie kadencja dyrektora powinna trwać najdalej do końca marca danego roku tak aby nowy dyrektor mógł ustalać organizację pracy szkoły według własnego uznania.

Czy chełmiecka oświata może się jeszcze czymś pochwalić? Pytam nie bez powodu, bo ponoć w Waszych szkołach zagościły na dobre psy…

Może nie pochwalić, ale zachęcić rodziców dzieci niepełnosprawnych aby rozważyli możliwość skorzystania z oferty przygotowanej dla nich przez Zespół Szkół w Chełmcu, gdzie od kilku lat funkcjonują oddziały specjalne właśnie dla dzieci z rożnego rodzajem niepełnosprawności. W szkole dzieci i rodzice mogą przede wszystkim realizować obowiązek szkolny ale mogą również liczyć na pomoc specjalistów i niezbędną opiekę, tak aby dzieci czuły się w szkole komfortowo i bezpiecznie. Z tego co wiem  Zespół Szkół w Chełmcu jest bardzo pozytywnie odbierana przez rodziców i dzieci a ich fachowość i dobry „klimat”.

A na jaką pomoc konkretnie mogą liczyć uczniowie niepełnosprawni?

Uczniowie z oddziałów specjalnych mogą korzystać z cyklicznych zajęć z hipoterapii, dogoterapii, zajęć na basenie, wycieczek, obozów rehabilitacyjnych- dzięki życzliwości sponsorów i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Ponadto uczniowie są pod stałą opieką wychowawców, pedagogów, psychologów, rehabilitantów, logopedów i innych wymaganych specjalistów.

Ale na tym nie koniec. Szkoła w Chełmcu, której dyrektorem jest Krzysztofa Groń od roku 2014 prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które ma na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością, nawet dziecka kilkunastomiesięcznego. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.

Czy ma Pan jeszcze coś do dodania?

Myślę że chełmiecka oświata nie ma się czego wstydzić, nakłady poczynione przez gminę Chełmiec świadczą o dużej trosce władz gminy o jakość edukacji, poczynając od ucznia a kończąc na nauczycielu, obsłudze i zapleczu (budynkach). Szkoły aktywnie uczestniczą w projektach unijnych jak i programach krajowych, można tu wspomnieć choćby realizowany w 2015r. projekt doposażenia oddziałów przedszkolnych w niezbędny sprzęt dydaktyczny, projekt pn. „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Chełmiec” o wartości około 2 milionów 200 tysięcy złotych czy też niedawno zakończony projekt „Książki naszych marzeń”. Mając na uwadze potencjał infrastruktury sportowej gminy, w naszych szkołach funkcjonują również oddziały sportowe w ZS Świniarsko, w ZS Biczyce Dolne oraz w ZS Chełmiec. Pomimo zagrożeń na pewno będziemy się starali o rozwój chełmieckiej szkoły. 

Rozmawiała: Ewa Stachura