Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 20 czerwca. Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
przewiń w dół
30/11/2016 - 14:20

Kazimierz Siedlarz: Zadłużenie gminy Kamionka Wielka nie zagraża jej funkcjonowaniu

Kazimierz Siedlarz wójtem Kamionki Wielkiej jest już od 24 lat. Jak sobie radzi w tej kadencji? Udało się wybudować mu szkołę, doprowadzić do skanalizowania trzech czwartych terenu gminy, ale na tym nie koniec.

Najważniejsza inwestycja, jaka udało się  Panu zrealizować od wyborów w 2014 roku?

Mimo, że upłynęły dopiero dwa lata, to udało się zakończyć i przekazać do użytkowania dwie duże inwestycje. Przy Zespole Szkół w Mszalnicy powstała sala gimnastyczna, a  w Mystkowie w  budynku gimnazjum  6 sal  lekcyjnych z zapleczem, sala  gimnastyczna oraz kompleks boisk sportowych. Kompleks boisk wraz z placem zabaw powstał również przy Szkole Podstawowej w Jamnicy.

Należy również wspomnieć o naszych staraniach mających na celu ochronę środowiska. W tym roku zakończony został projekt realizowany wspólnie ze spółką Sądeckie Wodociągi. W ramach tego zadania powstało około 34 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bogusza, Królowa Górna, Królowa Polska i części sołectwa Mszalnica –Zagóra. W tej chwili  w końcowym etapie jest przyłączanie nieruchomości do sieci. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie gminy, gdyż w budżecie gminy przeznaczono środki na dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Na ukończeniu jest kolejny etap kanalizacji obejmujący teren Kamionki Górnej, jest to odcinek liczący ponad 20 km. Po zakończeniu tej inwestycji i w połączeniu z zakresem zrealizowanym w latach wcześniejszych możemy się pochwalić, że około ¾  terenu gminy jest skanalizowane.

Największe  wyzwanie, z jakim musi się Pan w najbliższym czasie zmierzyć w gminie?

Dużym wyzwaniem będzie dokończenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej części Mystkowa i Mszalnicy. Realizacja inwestycji uzależniona jest od  pozyskania środków zewnętrznych, gdyż budżet gminy nie udźwignie tak kosztownej inwestycji. W przyszłym roku będziemy kontynuować rozbudowę infrastruktury sportowej: rozpoczęcie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej i sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej w Jamnicy. Planujemy również inwestować w rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej na terenie „Czarnej Kępicy” w Królowej Górnej. Koncepcja zagospodarowania tego terenu przewiduje m.in. budowę ścianki wspinaczkowej, parku linowego oraz wieży widokowej.

Również w 2017 roku rozpoczną się prace nad długo oczekiwanym przez mieszkańców Gminy nowym opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego. Na końcowym etapie jest opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Projekt studium przekazany został do uzgodnień do odpowiednich instytucji. Zależy nam również na poprawie jakości powietrza w naszej gminie. W tym celu staramy się o pozyskanie środków finansowych z  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na wymianę starych pieców na nowoczesne, ekologiczne dla indywidualnych gospodarstw. We wszystkich obiektach gminnych stare  piece zostały wymienione na piece gazowe, jak również wykonana została  termomodernizacja.  Prace te zostały zrealizowane jeszcze przed  2000 rokiem.

Mam nadzieję, że nasze działania będą służyły mieszkańcom do aktywnego spędzania czasu wolnego, a turystów zachęcą do odwiedzin i wypoczynku na terenie naszej gminy.

Długi. Ile wynosi zadłużenie gminy? Jaki to procent w stosunku do budżetu?

 Zadłużenie Gminy Kamionka Wielka  na koniec 2016 roku wyniesie: 5 milionów 30 tysięcy 795 złotych co do planowanych dochodów stanowi 12,5 procent. Jest to zadłużenie nie zagrażające bieżącej działalności Gminy. Spłaty pożyczek i kredytów realizowane są na bieżąco.

Samorządowi / polityczni oponenci , czy takowi istnieją? Jak przebiega Pańska współpraca z radą gminy?

Mam to szczęście, że z Radnymi nie spieramy się politycznie. Zdarzają się gorące dyskusje wynikające z różnych koncepcji rozwoju gminy. Rozumiem, że każdy Radny stara się realizować swój program wyborczy, ale dążymy do wypracowania kompromisu, gdyż samorząd to praca zespołowa.

Na sercu leży mi i myślę, że również  wszystkim Radnym dobro lokalnej społeczności.

Nasze wspólne działania zmierzają do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy i jest to idea, która nas jednoczy.

Czy za dwa lata stanie Pan do wyborów?

Jest wiele głosów zachęcających mnie do udziału w przyszłych wyborach, ale życie niesie tak wiele niespodzianek więc dzisiaj trudno dać jednoznaczna odpowiedź.  Na podjęcie decyzji przyjdzie odpowiedni czas.

ES [email protected] Fot.: archiwum sadeczanin.info

Jeśli zauważyłeś błąd, zaznacz fragment tekstu zawierający ten błąd.Dziękujemy za przesłanie błędu

Najczęściej Czytane ________________________________________________________________________________________________________________________________________________