Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 16 lipca. Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
przewiń w dół
13/08/2017 - 14:05

Wiesz jak się ubierali Twoi przodkowie? Obejrzyj ubiory ludowe i mieszczańskie w Muzeum Okręgowym

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zaprasza na wystawę STROJENIE. Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

 Strojenie

Kto chce zobaczyć, jak się ubiera i stroi lud wiejski na Sądeczyźnie, a nie może jeździć po jarmarkach do Starego i Nowego Sącza, do Łącka, do Limanowej, nie może każdej niedzieli i święta być w innym kościele, niechaj wybierze się w lipcu na odpust do klasztoru św. Kunegundy w Starym Sączu, a tam zobaczy zgromadzony razem lud z całej Ziemi Sądeckiej.

Koło klasztoru gwarno, tłumnie i barwnie – a jak barwnie?! Oko nie może się oderwać od tych pięknych strojów, od tych wspaniałych, a różnobarwnych haftów na nich. Jedno ubranie ładniejsze i bogatsze od drugiego. Męska odzież idzie w zawody ze strojem kobiecym i wychodzi z tego porównania zwycięsko. S. Udziela, Kilka słów o strojach, budowlach, sprzętach i naczyniach w Sądeczyźnie, Kraków 1905

Miejsce wystawy: Dom Gotycki: Nowy Sącz, ul. Lwowska 3. Wystawa czynna do 31 października 2017. Wstęp bezpłatny

Wystawa będzie prezentacją rzadko pokazywanej muzealnej kolekcji sądeckich ubiorów ludowych, zawierającej ponad 800 eksponatów, w tym unikatowy zbiór świątecznych strojów Lachów Sądeckich, staromodne gorsety lachowskie i góralskie z końca XIX w., czy zachodniołemkowską "czuhę".

Jednocześnie przybliży kulturowe znaczenie ubioru i mody w społecznościach tradycyjnych. Pokaże ubiór, szczególnie ludowy strój świąteczny jako "identyfikator" wskazujący na przynależność religijną, etniczną i lokalną, wyróżnik zamożności, statusu społecznego czy wieku, a modę jako przykład przenikania elementów kultury różnych grup etnograficznych, etnicznych i klasowych.

Pokażemy stroje wiejskie poszczególnych grup etnograficznych Sądecczyzny oraz ubiory mieszczańskie z przełomu XIX i XX w., a także fotografie archiwalne, dzieła malarskie i teksty źródłowe z początków poprzedniego stulecia, pokazujące sądeczan w "starodawnych" strojach.

Wystawa organizowane w ramach projektu "Kulturotwórcze znaczenie jarmarków i targów na Sądecczyźnie - badania i popularyzacja". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jeśli zauważyłeś błąd, zaznacz fragment tekstu zawierający ten błąd.Dziękujemy za przesłanie błędu