Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
12/05/2018 - 17:40

Małopolskie Talenty - kolejne zajęcia. Dziś dołączyła informatyka

Kolejny dzień warsztatów w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych za nami. W cyklu zajęć uczestniczy najzdolniejsza młodzież z II etapu edukacyjnego z miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, odpowiednio 64 z miasta oraz 96 z powiatu. Uczestników zajęć - przypomnijmy - wyłonił test diagnozy uzdolnień. Wzięli w nim udział tylko ci uczniowie, którzy zostali nominowani przez swe szkoły oraz nauczycieli.

Przypomnijmy co już kiedyś pisaliśmy. W projekcie "Małopolskie Talenty" prowadzonym przez Fundację Sądecką - beneficjenta programu Województwa Małopolskiego koordynowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu biorą udział tylko uczniowie tzw. II etapu edukacyjnego tj. uczniów klas odpowiadających poziomowo klasom dawnego gimnazjum czyli 7 klasy podstawówki (w przyszłym roku także 8) oraz 2 i 3 klasy oddziałów gimnazjalnych.

Fundacja Sądecka przeprowadza ten projekt w II edycjach. W zaawansowanym stadium jest właśnie pierwsza edycja, w ramach której odbywają się właśnie zajęcia. Co więcej mówimy o osobnym projekcie dla szkół z Miasta Nowego Sącza oraz dla szkół z Powiatu nowosądeckiego.

Do batalii stanęło aż 517 uczniów z 23 szkół (254 z 7 szkół z miasta oraz 263 z 16 szkół z powiatu). Uczniowi ci zostali nominowani przez własnych nauczycieli prowadzących po to by przystąpić 19 grudnia ubiegłego roku do Diagnozy Uzdolnień. Nominowani byli w zakresie czterech kompetencji: język angielski, nauki matematyczno-przyrodnicza, przedsiębiorczość, technologia informacyjno-komunikacyjna.

W wyniku diagnozy uzdolnień już wiemy, że w zajęcia  w Centrach Wsparcia uczniów Zdolnych udział bierze 160 uczniów podzielonych na 10 16-osobowych grup. I tak w projekcie dla Miasta Nowego Sącza mamy 64 uczniów (po jednej grupie z każdego przedmiotu). W powiecie nowosądeckim z kolei mamy 96 osób (po 2 grupy z języka angielskiego i matematyki oraz po jednej z przedsiębiorczości i informatyki).

Każdy z uczniów bierze udział w  zajęciach z właściwej dla siebie kompetencji przedmiotowej w liczbie 32 godziny lekcyjne. Ponadto każdy uczeń bierze udział w warsztatach z tzw. kompetencji ponadprzedmiotowych, na których będzie mógł poznać tajniki komunikacji społecznej oraz umiejętności uczenia się - czyli obszary wiedzy, których tradycyjne szkoły nie zwykły przekazywać.

Te zajęcia odbędą się  wymiarze 24 godzin dla każdego. Generalnie wszystkie zajęcia i ich prowadzenie odstaje od tradycyjnego modelu nauki szkolnej, co może być nie lada atrakcją dla ich uczestników. Zajęcia prowadzi kadra 16 nauczycieli legitymujących się stosownymi kwalifikacjami oraz ukończeniem specjalnego kursu powadzonego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wszystkie zajęcia, a będzie ich w sumie 8 dla kompetencji ponadprzedmiotowych oraz 8 dla kompetencji przedmiotowych potrwają od 28 kwietnia do 29 września. Wszystkie też odbywają się w soboty - w dni wolne od nauki szkolnej. Centra Wsparcia uczniów Zdolnych zlokalizowanie są na terenie dwóch instytutów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu: Instytutu Ekonomicznego oraz Instytutu Języków Obcych.

Zdobycz intelektualna i opanowanie wyjątkowych umiejętności to nie jedyne skarby jakie będzie można wynieść dzięki zajęciom w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Dla co trzeciego uczestnika Fundacja Sądecka ufundowała stypendia naukowe im. Braci Potoczków w wysokości 1200 zł każde.

Na zakończenie projektu również młodzi adepci Centrum mogą być nominowani do udziału w Forum Młodych Liderów. Co więcej trwa również konkurs na najlepszy projekt przygotowany w grupach podczas zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, w którym przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dziś 12 maja do grona czterech grup, które zaczęły zajęcia 2 tygodnie wcześniej dołączyły: grupa językowa z miasta Nowego Sącza, grupa przedsiębiorcza z powiatu nowosądeckiego oraz pierwsze zajęcia dla uczniów uzdolnianych informatycznie, w sumie dwie zarówno z miasta jak i z powiatu. Już za tydzień kolejne zajęcia dla grupy językowej z miasta Nowego Sącza. Pozostałe grupy zaś kontynuują szlifowanie talentów za dwa tygodnie.

Zaczyna też być coraz ciekawiej, a nauczyciele prowadzący dokładają starań aby zapewnić właściwy sposób przyswajania wiedzy i obcowania z jej praktycznym zastosowaniem, czego nie sposób doświadczyć podczas zwykłych zajęć w szkołach. Młodzież nie tylko spędza czas w murach budynku ale również odbywa wycieczki do właściwych dla swej dziedziny miejsc jak na przykład grupa matematyczna, która dziś odwiedziła jedną z placówek nowosądeckich banków.

(P.B.)

Projekty "Małopolskie Talenty - II etap edukacyjny - powiat nowosądecki" oraz "Małopolskie Talenty - II etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz" realizowane są w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2010. Projekt możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.

                   

12 maja - Zajęcia w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych

Małopolskie Talenty - II Etap edukacyjny (I edycja)
Jeśli zauważyłeś błąd, zaznacz fragment tekstu zawierający ten błąd.


Dziękujemy za przesłanie błędu