Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 18 lutego. Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
30/04/2018 - 18:00

Jubileusz 20-lecia sądeckiej, miejskiej edukacji dzieci z autyzmem

Pod patronatem honorowym prezydenta Ryszarda Nowaka odbyły się uroczystości jubileuszowe 20-lecia funkcjonowania klas specjalnych dla dzieci z autyzmem w Szkole Podstawowej numer 6 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu.

- Jesteście dowodem na to, że nie czynnik ekonomiczny, ale ten czynnik ludzki - serce i oddanie dla drugiego człowieka, jest najważniejsze. Wrażliwość okazuje się bezcenna, ona wymyka się ramom ekonomicznym i mam nadzieję, że tak będzie kolejne lata – mówił podczas jubileuszu prezydent Ryszard Nowak. Prezydent składał również gratulacje, na ręce dyrektor szkoły Haliny Stanek, wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania klas dla dzieci z autyzmem i tym, którzy od początku pracują z uczniami.

Szkoła świętowała także 35 rocznicę nadania szkole imienia księdza Jerzego Popiełuszki. Powołując się na patrona szkoły, dyrektor Halina Stanek mówiła:

- Mamy wobec niego zobowiązanie życia w prawdzie oraz otwartości i szacunku do drugiego człowieka. Ta postawa przyświeca nam w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dlatego z otwartością w 1997 roku z inicjatywy prezes Fundacji Mada Bożeny Fryc oraz zgody władz miasta Nowego Sącza, powstała pierwsza w Polsce klasa specjalna dla dzieci z autyzmem przy szkole ogólnodostępnej.

Klasy dla dzieci z autyzmem w Szkole Podstawowej numer 6 imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki,  są bardzo dobrze wyposażone i przystosowane do przyjęcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci uczestniczą w codziennych zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych z zakresu logopedii i muzykoterapii oraz korekcyjno-kompensacyjnych. W ramach zajęć uczniowie wyjeżdżają na zajęcia z hipoterapii i hydroterapii. Po zajęciach mają możliwość skorzystania ze świetlicy terapeutycznej. 

Z dziećmi pracują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a w ramach integracji ze społecznością szkolną, uczniowie z autyzmem biorą aktywny udział w uroczystościach szkolnych. 
 
Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcjiDziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2018