Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 16 listopada. Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
16/04/2018 - 09:20

Dobra książka. Sądeczanin poleca. Wanda Półtawska "Uczcie się kochać" (1)

Autorka książki „Uczcie się kochać” punktem odniesienia swoich rozważań czyni humanistyczny, filozoficzny i religijny wymiar nauki św. Jana Pawła II. Doktor Wanda Półtawska pomaga ludziom młodym, małżeństwom oraz rodzinom znaleźć właściwą drogę do szczęśliwego życia, podstawą którego jest doskonalenie i osiąganie prawdziwej miłości. W niej właśnie upatruje najtrwalszą wartość w życiu człowieka. Książka zachęca do podejmowania takiego wysiłku, który zaowocuje tym, co naprawdę ważne…

Co to jest antropologia? To jest nauka o człowieku, a wychowanie jest działalnością człowieka, więc najpierw trzeba rozeznać, kim jest człowiek, bo od tego, jaką koncepcję przyjmiemy, zależy potem nasza działalność wychowawcza. Wykładam antropologię Karola Wojtyły, czyli antropologię chrześcijańską i jego filozofię, którą on nazwał personalizmem. A w pewnym momencie, już pod koniec działalności, podsumował całą swą naukę jednym zdaniem. Powiedział tak: „Wszystkie problemy indywidualne człowieka, problemy rodziny, problemy parafii i narodu, ludzkości rozwiązuje genealogia divina – Boże pochodzenie człowieka”. Jest to punkt pierwszy i baza – założenie całej następującej dalej myśli, którą się rozwija. (…). Każdy jest podobny do Boga. Każda osoba ludzka dostaje od Boga nie tylko życie, ale jest obdarowana i jest darem. Jan Paweł II nazywa człowieka darem – człowiek jest darem, dostaje siebie i swoje życie jako dar. Dar jest zawsze za darmo. Każdy dostaje od Boga pięć darów: istnienie, czyli nieśmiertelną duszę, ciało, życie i kształt tego ciała: albo męskość, albo kobiecość i wynikającą z faktu płciowości możliwość płodności – zawsze potencjalnej, bo człowiek sam nie jest płodny, tylko para ludzka. Każdy człowiek dostaje te dary. I dostaje życie na określony przez Boga czas. Trzeba przyjąć takie założenie: Pan Bóg daje człowiekowi życie na ziemi, a potem zabiera go z tej ziemi w taką wieczność, na jaką człowiek zasłuży – życie dane jest darmo, ale niebo jest zadane. Na pierwszych Światowych Dniach Młodzieży Jan Paweł II wypowiedział zdanie, które trzeba wszystkim wbić do głowy: „Pamiętajcie, że życie tu na ziemi jest drogą, tylko drogą, niczym więcej – drogą do nieba, bo człowiek nie jest stworzony dla ziemi, tylko dla nieba. (…). Ojciec Święty nazywał duszę człowiekiem wewnętrznym – i w tym wnętrzu,  w duchowości tkwi podobieństwo do Boga. I to jest dar dany wszystkim ludziom, każdy ma duszę. I to jest właśnie człowieczeństwo, to jest to, co odróżnia człowieka od świata rzeczy i zwierząt. Niewierzący może nie chcieć mówić o Bogu, ale każdy ma przynajmniej świadomość odrębności od świata zwierząt i od materii.  A z kolei dusza ma trzy władze: rozum, wolę i sumienie. Rozum dyktuje, że jeżeli celem jest tylko niebo, to człowiek musi to uwzględnić w swoim sposobie życia i powinien chcieć pójść do nieba. Dlaczego?  Dlatego, że za pojęciem „niebo” kryje się także pojęcie „piekło” – taka jest alternatywa wieczności. Dlatego trzeba wrócić do Księgi Rodzaju i zastanowić się nad całym stworzeniem świata. (…). Wszystkie czyny ludzkie są zawsze równocześnie cielesne i duchowe, bo nie ma osobno ciała, osobno duszy. Czyli wszystkie czyny ludzkie mają znamię moralności – są albo dobre, albo złe. Nie ma trzeciej możliwości. Nie można neutralnie – troszkę tak, troszkę tak. Coś albo jest dobre, albo jest złe. Na odróżnienie tego pozwala ci twój rozum, który masz.  Problem polega właśnie na tym, żeby go używać i to używać dobrze. Karol Wojtyła – filozof daje jasną wskazówkę: masz dokonywać ciągłych wyborów, bo wolność się kryje w tym „mogę”, a nie „muszę”, a wybory mają być sterowane dobrze uformowanym sumieniem. Każdy człowiek ma za zadanie równolegle rozwijać rozum, wolę i sumienie.

Cytaty pochodzą z książki: Wanda Półtawska, Uczcie się kochać, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2015

Jeśli zauważyłeś błąd, zaznacz fragment tekstu zawierający ten błąd.
Taki most powstaje nad Kamienicą. Widzieliście?


Dziękujemy za przesłanie błędu

Motoryzacja Jesienią 2018 Partnerzy