Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 21 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
przewiń w dół
Data Publikacji: 
11/01/2017 - 14:40

Radykalna poprawa na limanowskim rynku pracy

W październiku 2016 r. wskaźnik bezrobocia w powiecie limanowskim wyniósł 10 procent. Tak niskiego bezrobocia nie było na ziemi limanowskiej od ponad 20 lat, podkrela starosta Jan Puchała.

To efekt m.in. współdziałania samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy dzięki przekazanemu wsparciu finansowemu utworzyli nowe miejsca pracy. Natomiast na koniec grudnia 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej zarejestrowanych było już 5444 osób bezrobotnych. W porównaniu do danych z końca listopada nastąpił wzrost o 88 osób, a porównując do danych z końca grudnia 2015 roku odnotowano spadek o 2105 osób bezrobotnych.

Większość bezrobotnych (85%) stanowią osoby poprzednio pracujące.  Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny odsetek zarejestrowanych (7,5%). 206 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 1033 to bezrobotni zarejestrowani po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych bezrobotnych (87,8%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zalicza się osoby: do 30 r. życia - 2210 osób; powyżej 50 r. życia - 994 osoby; posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia - 992 osoby; niepełnosprawne - 206 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia - 3 osoby; korzystające ze świadczeń z opieki społecznej - 53 osoby;  długotrwale bezrobotne - 2701 osób.
Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 49,6% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do tej grupy bezrobotnych.
Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14% zarejestrowanych osób.

(s), źródło: powiat.limanowa.pl  

Katalog firm Sądeczanin.info - tu znajdziesz firmy Sądecczyzny
Miesięcznik Sądeczanin styczeń 2018