Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 21 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
przewiń w dół
Data Publikacji: 
17/06/2017 - 05:50

Pracodawcy nie dbają o nasze zdrowie? Miażdżący raport NIK. Jak jest w Nowym Sączu?

Czy lekarze medycyny pracy dobrze kontrolują zdrowie pracowników? Trudno to… skontrolować. Takie wnioski płyną z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Okazuje się, że brakuje rozwiązań prawnych pozwalających sprawdzać czy medycy i firmy zapewniają pracownikom odpowiednie badania profilaktyczne.

Czy lekarze medycyny pracy i pracodawcy zapewniają odpowiednie badania profilaktyczne swoim pracownikom? Trudno to sprawdzić, wynika z raportu NIK i Państwowej Inspekcji Pracy. Wszystko przez brak odpowiednich rozwiązań prawnych. 

Statystyki są miażdżące.

Blisko połowa skontrolowanych pracodawców nierzetelnie sporządziła ocenę ryzyka zawodowego. Ponad jedna piąta skierowań do lekarza medycyny pracy miała niepełne informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na stanowiskach pracy.

Przeczytaj też Idzie dobry czas dla 50 plus na rynku pracy? 

Aż 77 proc. skontrolowanych stanowisk pracy nie było wizytowanych przez lekarzy medycyny pracy w celu uzupełnienia informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia zawartych w skierowaniach na badania profilaktyczne.

Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy przyjmują własne, różniące się procedury przeprowadzania kontroli, co skutkuje nierównym, w skali kraju, traktowaniem podmiotów i osób kontrolowanych - zaznaczono w raporcie.

Przeczytaj też Niskie zarobki w Nowym Sączu. Czy tu jest zmowa płacowa?
Kontrolerzy NIK stwierdzili, że najczęstsze nieprawidłowości to wykonywanie przez lekarzy badań bez skierowania lub na podstawie skierowania niezawierającego wymaganych informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na stanowisku pracy. To także zawężanie zakresu badań oraz nieprawidłowe wyznaczanie ich kolejnych terminów. Lekarze profilaktycy nie wizytowali też stanowisk pracy.

Nieprecyzyjne, podkreśla NIK  są też przepisy dotyczące możliwości kontrolowania prawidłowości umów, na podstawie których lekarze wykonują badania profilaktyczne. Przepisy nie określają też jednolitych dla całego kraju, szczegółowych zasad wykonywania kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy. 

Według kontrolerów, taka sytuacja powoduje - z jednej strony - większe ryzyko niezapewnienia pracownikom badań lekarskich adekwatnych do zagrożeń dla ich zdrowia i życia występujących w miejscu pracy; z drugiej - pracodawcy nie otrzymują pełnej informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonych stanowiskach.

Najwyższa Izba Kontroli oraz PIP przypominają, że pracodawca ma obowiązek objęcia pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną. Zgodnie z prawem, nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Jak czytamy w raporcie, pracodawca nie ma jednak obowiązku przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii skierowania na badania.

- Uniemożliwia to inspektorom pracy zweryfikowanie, czy pracodawca zawarł w skierowaniu wyczerpujące informacje o występujących na stanowisku pracy czynnikach szkodliwych dla zdrowia, aktualnych wynikach ich badań i pomiarów oraz warunkach uciążliwych - podkreślono w raporcie NIK.

(ami) fot. A.M


 

Katalog firm Sądeczanin.info - tu znajdziesz firmy Sądecczyzny
Miesięcznik Sądeczanin styczeń 2018