V Sądeckie Młode Talenty
Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika

Imię i nazwisko / Nazwa zespołu
Szkoła
Prezentowana instytucja
(pole nieobowiązkowe)
Opiekun artystyczny
(pole nieobowiązkowe)
Data urodzenia
Nazwa utworu
Oryginalny wykonawca
Kilka słów o sobie
Osiągnięcia

Dane kontaktowe

Ulica / Numer domu / Numer lokalu
Miejscowość / Kod pocztowy
Gmina
Adres e-mail
Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym formularzu dla potrzeb castingowych do konkursu "Sądeckie Młode Talenty", zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883) oraz przenoszę całość praw autorskich do wykonania utworu muzycznego.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.